Колектив студентів та співробітників ВСП «Криворізький технічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій», усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію місії ВСП КТФК ДУЕТ в області освіти, науки, високих технологій та культури, вважаючи своїм обов’язком формування системи демократичних відносин між студентами і викладачами приймає даний Кодекс академічної доброчесності (далі Кодекс) і зобов’язується слідувати йому.

КОДЕКС доброчесності