Колектив студентів та співробітників Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії України, усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію місії КТК НМетАУ в області освіти, науки, високих технологій та культури, вважаючи своїм обов’язком формування системи демократичних відносин між студентами і викладачами приймає даний Кодекс академічної доброчесності (далі Кодекс) і зобов’язується слідувати йому.
дальніше – КОДЕКС доброчесності