При державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» висвітлено роботу фахових методичних об’єднань, які працюють над розробкою орієнтовних ОПП, навчальних планів, авторських електронних підручників.

Фахове методичне об’єднання (ФМО) зі спеціальності 144 Теплоенергетика під керівництвом  директора ВСП «Криворізький технічний фаховий коледж УДУНТ» Китач О.І.  разом з Соломяної Т.В., Сусідко А.М. ввійшло в п’ятірку кращих.

У фаховому методичному об’єднанні зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування працює Іванова Л.В.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Фахове методичне об’єднання