Виробнича практика готує май­бутніх спеціалістів до самостій­ного виконання обов’язків на пер­шій посаді, де вони працювати­муть. Повна версія за посиланням – виробнича практика

Виробнича практика