17.04.2023 р. викладачі фізики Пилипчак Н.О. та математики Пугач О.Г. провели відкрите бінарне заняття на тему «Застосування похідної у фізиці» у вигляді Вебквесту “Замкнена кімната” зі студентами групи ТЕ-22 1/9 спеціальності 144 «Теплоенергетика».

На занятті було продемонстровано міжпредметні зв’язки між фізикою та математикою. А саме, застосування математичних методів (використання похідної) під час розв’язування фізичних задач з механіки та електродинаміки.

Вебквест був проведений  у форматі «Замкненої кімнати». Студенти виконували послідовність завдань, щоб отримати ключ для виходу з кімнати.

Для створення і проведення бінарного заняття були використані освітні платформи Mentimeter, Genial.ly, додатки Гугл: Jamboard та роздільні кімнати Breakout Rooms.

Вебквест “Замкнена кімната”