МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

НАКАЗ

 

22 грудня 2020 р.                                                                                         № 100-од

м. Кривий Ріг

Щодо організації освітнього процесу

в умовах карантину впродовж

січня 2021 року

 

Відповідно до постанови КМУ №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та листа МОН України №1/9-688 від 15.12.2020р. «Щодо освітнього процесу в дистанційному режимі».

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Заборонити відвідування Криворізького технічного коледжу НМетАУ здобувачам освіти за всіма формами (денна, заочна) в період з 08 по 24 січня 2021 року.
  2. Заступнику директора з НР, завідувачам відділення:
    • Організувати проведення заліково-екзаменаційної сесії із залученням дистанційних технологій та забезпеченням надійної автентифікації здобувачів.
    • Контролювати проведення викладачами поточних занять, контрольних заходів і виконання індивідуальних планів роботи.
    • Забезпечити оперативне оприлюдення результатів підсумкового контролю та безперешкодний дистанційний доступ студентів до них.
  3. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів у період з 08 до 24 січня 2021 року включно установити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи за затвердженими планами, крім працівників. для яких неможливо встановити режим дистанційної (надомної) роботи у зв’язку з характером виконуваних завдань згідно графіку роботи (Додаток 1).
  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НР, завідувачів відділень

 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                                                                  О. І. Китач

Щодо організації освітнього процесу в умовах карантину впродовж січня 2021 року