МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

 НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА   АКАДЕМІЯ     УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ   ТЕХНІЧНИЙ    КОЛЕДЖ

 

 

НАКАЗ

27 квітня 2020 р.                                                                                        № 39 -од

м. Кривий Ріг

Про роботу Криворізького

технічного коледжу НМетАУ  

на період карантину

 

Відповідно до листа МОН від 27.04.2020 № 1/9-224 «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час карантину», Закону України  від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних економічних гарантій у зв’язку з поширенням респіраторної хвороби  COVID-19 спричиненої коронавірусом  SARS-COV-2» з внесеними змінами  до ст.60 КЗпП України, якими врегульовано запровадження гнучкого режиму робочого часу і дистанційної (надомної) роботи на підприємствах, в установах, організаціях, пункту другого наказу МОН від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID-19»

У зв’язку з цим,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Планування і звітування про виконання роботи педагогічними працівниками здійснювати шляхом складання різних форм документів, передбачених положенням про організацію освітнього процесу та іншими внутрішніми документами коледжу.
 2. Використовувати індивідуальний робочий план викладача як основний звітний документ про виконання ним навчальної, методичної, організаційної та іншої запланованої роботи згідно з посадовою інструкцією, розподілом педагогічного навантаження, кваліфікаційною категорією.
 3. Внести зміни до розкладу занять на період карантину.

4.Викладачам коледжу:

 • фіксувати в різних доступних формах проведення занять, видачі завдань, консультування, проведення поточного і підсумкового контролю;
 • у разі неможливості виконання у повному обсязі аудиторних занять довести до відома студентів інформацію про індивідуальні заняття або консультації тощо;
 • додатково визначатися з обсягом навчального матеріалу та довести до студентів критерії оцінювання залежно від виконаної студентом навчальної роботи;
 1. В умовах дистанційного навчання пам’ятати, що формат лекції не обмежує викладача лише презентацію певного обсягу теоретичного матеріалу і не включає:

– проведення опитування для активування раніше здобутих знань чи отримання зворотнього зв’язку про попереднє опрацювання рекомендованого матеріалу, рівень розуміння поточного матеріалу;

– застосування методів активного навчання, постановки завдань студентам, виконання яких є найкращим підтвердженням проведення заняття та його результативності.

 1. Доступність викладача для студента, його присутність на віртуальному робочому місці у встановлені години має бути забезпечена.
 2. Класним керівникам груп:

– провести спільно з викладачами, які працюють в групі, моніторинг дистанційної роботи кожного студента групи;

– створити належну мотивацію до навчання студентів в дистанційній формі,, залучивши підтримку з боку викладачів і батьків студентів.

 1. Аналогічний підхід використовувати для звітування про виконання педагогічного навантаження працівниками, які працюють за сумісництвом, робота яких оплачується за фактично відпрацьовані години.
 2.   Заповнення журналів груп та іншої документації в паперовій формі буде здійснюватися після завершення обмежувальних заходів.
 3. Для забезпечення належного контролю за виконанням навчальних планів, педагогічного навантаження викладачів, керівникам структурних підрозділів (заст. директора з НР, навчально-виробничої практики, зав. відділеннями, методисту) проводити моніторинг на платформі Google Classroom фактів проведення занять, видачі завдань, їх перевірки, консультування, проведення поточного і підсумкового контролів.
 4. Забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті коледжу.

12 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор коледжу                                                                          О.І.Китач

 

Наказ Про роботу Криворізького технічного коледжу НМетАУ   на період карантину