ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Основним напрямком роботи педагогічного складу відділення є підготовка фахового молодшого бакалавра відповідно до вимог Державних стандартів освіти; забезпечення високої якості підготовки фахівців; виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців; сприяння розвитку української вищої школи, формування сучасного освітнього процесу; співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців відповідно до спеціальностей; відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності.

Всі викладачі відділення застосовують у своїй роботі сучасні освітні технології при проведенні теоретичних і практичних занять — семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, виїзні заняття (екскурсії) на підприємствах, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації — візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі.

Студенти відділення мають можливість працювати у сучасних комп’ютерних класах, що дає змогу студентам досконало володіти комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти.

До складу технологічного відділення входять спеціальності:

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

144 «Теплоенергетика»

Навчальний процес на цих спеціальностях здійснює предметно-циклова комісія,  яку очолює викладач вищої категорії Людмила Романівна Крівіч. На цикловій комісії працюють молоді та дуже талановиті викладачі: Надія В’ячеславівна Демидюк, Олександра Олександрівна Федосєєнко, Тамара Віталіївна Зінченко, Олена Богданівна Юрас, Олена Ігорівна Китач, Андрій Валерійович Сусідко, Алла Михайлівна Сусідко – завідувач технологічним відділенням.

Прискорення науково-технічного прогресу і інтенсифікації виробництва неможливі без електронних засобів автоматизації та контролю. Фахівці цієї спеціальності:

 • виконують роботи по монтажу систем автоматичного управління з урахуванням специфіки технологічного процесу;
 • проводять ремонт технічних засобів і систем автоматичного управління;
 • виконують роботи з налагодження систем автоматичного управління;
 • вибирають прилади і засоби автоматизації з урахуванням специфіки технологічних процесів;
 • складають схеми спеціалізованих вузлів, блоків, пристроїв та систем автоматичного управління;
 • розраховують параметри типових схем і пристроїв;
 • здійснюють контроль параметрів якості систем автоматизації.

Фахівець з спеціальності «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» може займати посади: техніка з налагодження та випробування систем і засобів автоматизації; техніка-конструктора з автоматизації виробничих процесів; електромеханіка дільниці. Наші випускники працюють на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», в міжнародній гірничо-металургійній компанії «МЕТІНВЕСТ», фірмах з установки сигналізації, гіпермаркетах України.

Фахові молодші бакалаври зі спеціальності «Теплоенергетика» готуються для діяльності в експлуатаційних і промислових підприємствах різних форм власності з виробництва, транспортування, використання теплової енергії, по монтажу, налагодженню та експлуатації котелень, житлових мереж, систем теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції.

Фахівці з цієї спеціальності вирішують такі професійні завдання:

 • проєктування теплових мереж з урахуванням потреб замовника;
 • монтаж, наладка, випробування енергетичного, теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування ;
 • моніторинг споживчих потреб теплопостачання;
 • технічне обслуговування та ремонт теплових мереж;
 • технічне обслуговування та ремонт теплового обладнання.

Після закінчення коледжу випускник може працювати на теплових електростанціях, ремонтних, проєктних, монтажних, експлуатаційних і налагоджувальних організаціях, на підприємствах теплових мереж, в теплових пунктах на посаді техніка-теплотехніка, теплотехніка, техніка-енергетика, техніка-технолога і техніка з налагодження й випробувань, майстра на таких підприємствах  як  ДП «Криворізька теплоцентраль»,  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», КПТМ “Криворіжтепломережа», КП «Кривбасводоканал», АТ «Криворіжгаз», котельні міста, ЧП по ремонту теплового обладнання, ЖКХ.

133 «Галузеве машинобудування»

Спеціалістів зі спеціальності «Галузеве машинобудування» готують на цикловій комісії механічних дисциплін, яку очолює викладач-методист Людмила Володимирівна Іванова. В склад комісії входять досвідчені педагоги: Новікова Лідія Іванівна, Зельцер Оксана Анатоліївна, Олена Вікторівна Суворова.

Машинобудування та металообробка є розвинутою галуззю промисловості України в цілому та її південного регіону зокрема. Значення машинобудівельного комплексу для економіки країни надзвичайно велике. Підприємства галузі виробляють машини та обладнання, які використовуються у промисловості, сільському господарстві, побуті та транспорті. Ця спеціальність є затребуваною, оскільки виробниче обладнання вимагає регулярного та кваліфікованого обслуговування. На сучасних підприємствах витрати на технічне обслуговування досить високі. Кваліфіковані фахівці здатні забезпечити зниження цих витрат, що є важливим фактором зниження собівартості продукції та забезпечення конкурентної спроможності підприємств на ринку.

Фахівці працюють в системі технічного сервісу на посадах: механіків, майстрів, старших майстрів, технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з механізації трудомістких процесів, технік-конструктор, технік-технолог, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з комп’ютеризації інженерної діяльності.

Фахівці спеціальності можуть працювати на всіх механо-ремонтних ділянках, цехах, підприємствах регіону, виконуючи обов’язки:

 • слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
 • налагоджувальник верстатів і верстатів із ЧПК;
 • слюсар-механік електромеханічних приладів та систем;
 • налагоджувальник приладів і систем устаткування;
 • слюсар з ремонту та обслуговуванню перевантажувальних машин;
 • слюсар-інструментальник;
 • слюсар по ремонту верстатів.

Наші випускники затребувані на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворізький суріковий завод», в міжнародній гірничо-металургійній компанії «МЕТІНВЕСТ», ПАО «ХайдельбергЦемент Україна» та на інших підприємствах міста.

161 «Хімічні технології та інженерія»

Підготовку фахових молодших бакалаврів за цією спеціальністю готують на комісії, яку очолює викладач-методист Сімонова Галина Федорівна. В склад комісії входять викладачі: Гагаріна Леся Миколаївна, Веретільник Марина Володимирівна, Терещенко Любов Анисимівна.

Студенти цієї спеціальності освоюють ефективні методи планування та організації виробництва палива, уловлювання і переробки хімічних продуктів, досліджень в області утилізації відходів коксохімічного виробництва та переробки горючих копалин, вчаться приймати технічні рішення, які забезпечують отримання продукції високої якості. Також майбутні спеціалісти  можуть визначати склад речовин, давати висновки за різними видами аналізів, аналізувати мінеральну сировину, природні об᾽єкти, метали та сплави, органічні речовини.

Фахівці спеціальності здатні виконувати зазначену професійну роботу і займати такі посади : технік – технолог, апаратник, дозувальник, газівник, контролер ВТК, оператор пульту керування, диспетчер, лаборант в різних галузях промисловості, технік – хімік на хімічному та металургійному виробництві.

Наші випускники працюють ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг, ТОВ “Молокозавод №1” та на інших підприємствах міста.

076 «Підприємництво та торгівля»

051 «Економіка»

Фахівців цієї спеціальності готує циклова комісія під керівництвом Горбань Катерини Володимирівни, до складу якою входить к.е.н. Руденко Ніна Іванівна, Воробйова Марія Олександрівна, Жукова Дарина Олександрівна.

Студенти володіють знаннями з питань ефективності нових і традиційних форм господарювання, підвищення якості управління у відповідній сфері з урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду.

Випускники цієї спеціальності можуть займати посади: технік-програміст, фахівець інформаційних технологій, помічник керівника підприємств, дилер, брокер, системний аналітик, фахівець з моніторингу та моделювання, консультант з ефективності підприємства, аналітик з дослідження товарного ринку і працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

Спеціальності технологічного відділення затребувані на ринку праці.