ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Основним напрямком роботи педагогічного складу відділення є підготовка молодшого спеціаліста відповідно до вимог Державних стандартів освіти; забезпечення високої якості підготовки фахівців; виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців; сприяння розвитку української вищої школи, формування сучасного освітнього процесу; співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців відповідно до спеціальностей; відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності.

Всі викладачі відділення застосовують у своїй роботі сучасні освітні технології при проведенні теоретичних і практичних занять – семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, виїзні заняття (екскурсії) на підприємствах, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації – візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі.

Студенти відділення мають можливість працювати у комп’ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

До складу енергетичного відділення входять  спеціальності:

151 « Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація : Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

142 « Енергетичне машинобудування»

Спеціалізація : Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

144 « Теплоенергетика»

Спеціалізація : Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

133 «Галузеве машинобудування»

Спеціалізація:  Обслуговування та ремонт обладнання  металургійних підприємств

131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: Технічне обслуговування і ремонт  устаткування  підприємств машинобудування

Навчальний процес здійснює предметно-циклова комісія  спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва », яку очолює викладач вищої категорії  Людмила Романівна Крівіч. На циклової комісії працюють молоді та дуже талановиті викладачі :  Надія В’ячеславівна Демидюк, Олександра Олександрівна Федосеєнко, Тамара Віталіївна Зінченко, Олена Богданівна Юрас.

Прискорення науково-технічного прогресу і інтенсифікації виробництва неможливі без електронних засобів автоматизації та контролю.  Фахівці цієї спеціальності :

 • виконують роботи по монтажу систем автоматичного управління з урахуванням специфіки технологічного процесу;
 • проводять ремонт технічних засобів і систем автоматичного управління;
 • виконують роботи з налагодження систем автоматичного управління;
 • вибирають прилади і засоби автоматизації з урахуванням специфіки технологічних процесів;
 • складають схеми спеціалізованих вузлів, блоків, пристроїв та систем автоматичного управління;
 • розраховують параметри типових схем і пристроїв.;
 • здійснюють контроль параметрів якості систем автоматизації;
 • проводять аналіз характеристик надійності систем автоматизації.

Фахівець з спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва » може займати посади : техніка з налагодження та випробування систем і засобів автоматизації; техніка–конструктора з автоматизації виробничих процесів; електромеханіка дільниці. Наші випускники працюють на АМКР, Холдинг «МЕТІНВЕСТ», фірми з установки сигналізації, гіпермаркети України.

На відділенні працює комісія енергетичних дисциплін, яка випускає фахівців зі спеціальностей : «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» і «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання».

До складу комісії енергетичних дисциплін, яку очолює викладач вищої категорії  к.т.н. Альона Миколаївна Ялова, входять досвідчені викладачі : Олена Ігорівна Китач – директор коледжу, Наталія Миколаївна Коренюк – заступник директора з виховної роботи, Ірина Віталіївна Приступа, Лариса Анатоліївна Нагорна, Алла Михайлівна Сусідко – завідувач енергетичним відділенням.

 

Молодші спеціалісти зі спеціальності «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» призначаються для діяльності в експлуатаційних і промислових підприємствах різних форм власності з виробництва, транспортування, використання теплової енергії, по монтажу, налагодженню та експлуатації котелень, житлових мереж, систем теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції.

Фахівці з цієї спеціальності вирішують такі професійні завдання :

 • проектування теплових мереж з урахуванням потреб замовника;
 • монтаж, наладка, випробування енергетичного, теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування ;
 • моніторинг споживчих потреб теплопостачання;
 • технічне обслуговування та ремонт теплових мереж;
 • технічне обслуговування та ремонт теплового обладнання;
 • захист довкілля та утилізація відпрацьованих теплоносіїв.

Після закінчення коледжу випускник може працювати на теплових електростанціях, ремонтних, проектних, монтажних, експлуатаційних і налагоджувальних організаціях, на підприємствах теплових мереж, в теплових пунктах на посаді техніка-теплотехніка, теплотехніка, техніка-енергетика, техніка-технолога і техніка з налагодження й випробувань, майстра, а також на робочих посадах, які передбачаються для фахівця з середньою спеціальною освітою.

Техніки-теплотехніки зі спеціальності «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» працюють на ТЕЦ АМКР,КПТМ «Криворіжтепломережа», «Кривбасводоканал», «Криворіжгаз», котельні міста, ЧП по ремонту теплового обладнання, ЖКХ, ДП «Криворізька теплоцентраль».

Кваліфікація – технік-механік зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

Без холоду не обходиться жодна галузь промисловості. Тому в коледжі ведеться підготовка техніків-механіків, фахівців з експлуатації та монтажу холодильно-компресорних машин та установок.

В процес навчання студенти з цієї спеціальності здобувають знання по:

 • пристрою і обслуговуванню компресорів, насосів, конденсаторів, випарників, повітроохолоджувачів і іншого устаткування холодильних установок;
 • пристрою і розташуванню контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів і арматури;
 • способам попередження і усунення несправностей в роботі холодильно-компресорного устаткування;
 • номенклатурі холодильних агентів;
 • правилам змащування машин

Техніки-механіки здійснюють :

– обслуговування і експлуатацію холодильного обладнання;

– виявляють несправну роботу холодильного обладнання та вживають заходів для усунення та попередження відмов і аварій;

– аналізують та оцінюють режими роботи холодильного обладнання

Беруть участь в організації та виконувати роботи з підготовки до ремонту і випробувань холодильного обладнання.

Займаються роботами по експлуатації технологічних процесів в холодильних і кріогенних установках, системах життєзабезпечення.

Визначають теплові навантаження на елементи системи кондиціювання і вибирають найбільш раціональні схеми обробки повітря.

Фахівці  зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» працюють машиністами компресорних установок, апаратниками повітроподілу, машиністами насосних установок, сервісними фахівцями на  АМКР, АТ «Ремтехгаз», ПрАТ “Криворізький міський молокозавод №1″сервісні центри по обслуговуванню холодильного обладнання в торгівельній мережі, фірмах по установці, монтажу та обслуговуванню кондиціонерів.

Спеціалістів зі спеціальності «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка» готують на циклової комісії механічних дисциплін, яку очолює викладача методист Людмила Володимирівна Іванова. В склад комісії входять досвідчені педагоги : Новікова Лідія Іванівна, Зельцер Оксана Анатоліївна, Баштова Тетяна Іванівна, Бражник Лідія Опанасівна.

Машинобудування та металообробка є розвинутою галуззю промисловості України в цілому та її південного регіону зокрема. Значення машинобудівельного комплексу для економіки країни надзвичайно велике. Підприємства галузі виробляють машини та обладнання, які використовуються у промисловості, сільському господарстві, побуті та транспорті. Спеціальність «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» є затребуваною, оскільки виробниче обладнання вимагає регулярного та кваліфікованого обслуговування. На сучасних підприємствах витрати на технічне обслуговування досить високі. Кваліфіковані фахівці здатні забезпечити зниження цих витрат, що є важливим фактором зниження собівартості продукції та забезпечення конкурентної спроможності підприємств на ринку.

В процесі навчання поєднано теоретичну та практичну підготовку, що надає студентам можливість опанувати майбутню професію. Під час практичної підготовки на підприємствах машинобудування студенти одержують робочу професію – токар другого розряду.

Фахівці працюють в системі технічного сервісу на посадах: механіків, головних механіків, майстрів, старших майстрів, начальників цехів, технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з механізації трудомістких процесів, технік-конструктор, технік-технолог, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з комп’ютеризації інженерної діяльності.

Фахівці спеціальності можуть працювати на всіх механо-ремонтних ділянках, цехах, підприємствах регіону, виконуючи обов’язки:

–        слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, слюсар – ремонтник

–        налагоджувальник верстатів і верстатів із ЧПК,

–        контролер верстатних та слюсарних робіт,

–        слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів

–        слюсар-механік електромеханічних приладів та систем.

–        налагоджувальник приладів і систем устаткування,

–        слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів)

–        контролер складання ел. машин апаратів та приладів

–        випробувач електричних машин, апаратів та приладів

–        слюсар з ремонту та обслуговуванню перевантажувальних машин

–        слюсар з такелажу та вантажозахватних пристроїв

–        машиніст перевантажувальних  машин

–        машиніст вакуум-формувальної машини

–        автоматник

–        слюсар-інструментальник

–        слюсар по ремонту верстатів

Виробниче навчання наші студенти проходить на ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Суриковий завод», підприємства групи «Метінвест», «Хайдельбергцемент Україна» та інших підприємствах міста

Спеціальності енергетичного відділення затребувані на ринку праці.