Галузь знань — 14 «Електроінженерія»

Спеціальність — 144 «Теплоенергетика»

Теплоенергетика є найважливішою складовою частиною економіки України. Вона забезпечує функціонування всіх галузей господарства, вносить вирішальний вклад в формування основних фінансово-економічних показників країни і забезпечує енергетичну безпеку України.

Під час навчання студентів за обраною спеціальністю, основний акцент ставиться на формування та розвиток професійних компетентностей у галузі теплоенергетики, а саме вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності:

 • утворення та використання теплової енергії;
 • використання перспективних нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
 • керування теплоенергетичними процесами та системами;
 • проєктування теплових мереж з урахуванням потреб замовника;
 • монтаж, наладка, випробування енергетичного, теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування;
 • моніторинг споживчих потреб теплопостачання;
 • технічне обслуговування та ремонт теплових мереж та теплового обладнання.

Освітньо-професійна програма Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців на основі Базової загальної середньої освіти (9 класів)
 • 2 роки 10 місяців на основі Повної загальної середньої освіти (11 класів)

Фахові молодші бакалаври з теплоенергетики можуть працювати на експлуатаційних і промислових підприємствах з виробництва, транспортування, використання теплової енергії, з монтажу, налагодження та експлуатації котелень, житлових мереж, систем теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції та кондиціювання.

Після закінчення навчання випускники зможуть займати посади:

 • технік-теплотехнік;
 • технік-теплоенергетик;
 • технік з налагодження й випробувань;
 • оператор теплових мереж;
 • оператор котельні.