Галузь знань — «13 Механічна інженерія»

Спеціальність — 133  «Галузеве машинобудування»

У коледжі здійснюється підготовка фахівців, здатних виконувати різноманітні операції по підготовці і проведенню виробничих процесів експлуатації та ремонту обладнання, уміло застосовуючи новітні методи та комп’ютерні технології, без яких не може існувати жодне сучасне підприємство.

Під час навчання здобувачі освіти отримують фахові навички та здатність до технічної творчості, проєктування виробництва, експлуатації та ремонту машин й обладнання, розвивають логічне мислення, організаторський хист й уміння працювати у команді.

В основу підготовки фахових молодших бакалаврів покладені реальні вимоги ІТ індустрії.

Після отримання диплома випускники мають можливість подальшого навчання для здобуття вищої освіти. Практичний досвід та відповідна освіта дозволяє стати надалі майстрами, механіками виробництва, начальниками цехів та директорами підприємств.

Освітньо-професійна програмаОбслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

Здобувачі освіти опановують інноваційні технології у проведенні виробничих процесів і прикладні навички, які застосовують на практиці:

 • процеси, обладнання та організація ремонтів і експлуатації устаткування металургійних підприємств;
 • обґрунтування, розробка нових та удосконалення наявних машин та агрегатів;
 • застосування сучасних методів проєктування на основі моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування;
 • розробка заходів щодо підвищення якості продукції;
 • аналіз фінансово-виробничої діяльності дільниці;
 • оформлення технологічної документації;
 • організації підготовки виробництва, експлуатації машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу;
 • застосування спеціалізованого програмного забезпечення, інформаційних та комунікаційних технологій на всіх етапах життєвого циклу технічних об’єктів галузевого машинобудування;
 • оцінювання працездатності типових вузлів і механізмів металургійного обладнання;
 • основи розрахунку металургійного обладнання та визначати перспективи та направлення удосконалення металургійного обладнання;
 • знаходження потрібної інформації в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізу, оцінки та використання інформації під час розв’язування задач галузевого машинобудування.

Фахові молодші бакалаври з обслуговування та ремонту металургійних підприємств працевлаштовуються на різноманітних сучасних підприємствах машинобудівного профілю, в механічних і ремонтно-механічних цехах, ремонтних майстернях, фірмах з виготовлення, ремонту й реалізації обладнання.

Можуть займати такі посади:

 • кресляр-конструктор /комп’ютерне проєктування/;
 • технік зі стандартизації;
 • технік з інструменту;
 • технік з підготовки виробництва систем автоматизованого проєктування і розрахунку;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з налагодження та випробувань;
 • технік-технолог /механіка/;
 • технік з механізації трудомістких процесів;
 • технік з планування.

Освітньо-професійна програмаКомп’ютерні технології у галузевому машинобудуванні

Здобувачі освіти опановують інноваційні та комп’ютерні технології у проведенні виробничих процесів і прикладні навички, починаючи із проходження навчальної комп’ютерної практики. Це:

 • розробка, програмування та впровадження технологічних процесів виробництва;
 • програмування роботи обладнання з числовим програмним керуванням;
 • застосування новітніх технологій та автоматизованих систем проєктування;
 • використання новітніх технологій щодо підвищення якості продукції;
 • автоматизований аналіз фінансово-виробничої діяльності дільниці;
 • оформлення технологічної документації на продукцію;
 • проєктування спеціального технологічного оснащення;
 • методи оптимізації та прийняття проєктних рішень;
 • устрій, експлуатація та ремонт ПОЕМ.

Під час навчання здобувачі освіти також отримають знання у сфері програмування:

 • архітектуру та конфігурацію ЕОМ;
 • системи керування базами даних;
 • операційні системи;
 • основи організації комп’ютерних мереж;
 • технології захисту інформації;
 • технології обробки графічної, текстової та мультимедійної інформації.

Фахові молодші бакалаври з комп’ютерних технологій у галузевому машинобудуванні працевлаштовуються на сучасних підприємствах різних галузей народного господарства в механічних і ремонтних цехах, фірмах з виготовлення, ремонту й реалізації обладнання, відділах програмування та проєктування, стандартизації, метрології, підготовки виробництва на автоматизованих робочих місцях.

Можуть займати такі посади:

 • фахівець з інформаційних технологій /у машинобудуванні/;
 • технік-конструктор /комп’ютерне проєктування/;
 • програміст верстатів з числовим програмним керуванням;
 • оператор верстатів з числовим програмним керуванням;
 • технік зі стандартизації;
 • технік з інструменту;
 • технік з підготовки виробництва систем автоматизованого проєктування і розрахунку;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з налагодження та випробувань;
 • технік-технолог /механіка/.

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців на основі Базової загальної середньої освіти (9 класів)
 • 2 роки 10 місяців на основі Повної загальної середньої освіти (11 класів)
 • 1 рік 10 місяців на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник” (заочна форма навчання)