Галузь знань  – 10 «Природничі науки»

Спеціальність – 102 «Хімія»

Хімія – це система знань про речовини та їх перетворення. Хімік – назва професії, яка об’єднує всіх фахівців (вчених, лаборантів, технологів), що працюють з хімічними речовинами. Всіх фахівців-хіміків можна розділити на теоретиків і практиків. Теоретики розвивають науку хімію, винаходять нові матеріали, а практики впроваджують нові виробничі технології, стежать за їх дотриманням.

Освітня програма: Аналітичний контроль якості хімічних сполук

Термін навчання:  3 роки 10 місяців на базі  базової загальної середньої освіти

                     2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Кваліфікація –  3111 технік-хімік-лаборант, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями.

    Студенти, які навчаються за спеціальністю “Хімія отримують систему знань з базової хімічної та професійної підготовки; практично ознайомлюються з лабораторно-дослідними технологіями підприємства. Вони можуть визначати склад речовини, оцінювати його якість і давати висновки про результати проведеного дослідження, можуть аналізувати мінеральну сировину, органічні речовини, природні об’єкти, метали та сплави.

        Можуть працювати: лаборантами на металургійних, хімічних, коксохімічних, гірничо-збагачувальних комбінатах, на виробництвах харчової промисловості (молокозаводи, хлібокомбінати) та на підприємствах по водо забезпеченню міста.