Галузь знань — 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність — 076 «Підприємництво та торгівля»

Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Ринкові методи господарювання обумовлюють постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю «Підприємництво та торгівля» сьогодні дуже актуальна та перспективна.

Фахівець зі спеціальності «Підприємництво та торгівля» — це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, банківських та фінансово-кредитних установах, на підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, або успішно започаткувати власну справу.

Посада фахівця спеціальності «Підприємництво та торгівля» займає вагоме місце в структурі практично усіх підприємств, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави.

 

Освітньо-професійна програма — Інформаційна діяльність підприємства спрямована на підготовку фахових молодших бакалаврів з інформаційної діяльності підприємства, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері та здатні виконувати завдання щодо: процесів інформаційної діяльності на підприємстві, інформаційних систем і технологій, електронного документообігу, вести контроль за фінансово-економічними розрахунками.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр з інформаційної діяльності підприємства:

 • помічник керівника підприємства;
 • технік з планування;
 • технік з обліку;
 • технік (сфера захисту інформації);
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • технік із системного адміністрування;
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • організатор діловодства (види економічної діяльності).

Освітньо-професійна програма — Підприємництво та торгівля спрямована на підготовку фахових молодших бакалаврів з підприємництва та торгівлі, які здатні виконувати професійні завдання з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, з використанням традиційних та новітніх методів.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі:

 • керівник виробничого підрозділу в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • агент комерційний;
 • агент торговельний;
 • організатор з постачання;
 • організатор зі збуту;
 • адміністратор залу;
 • інші технічні фахівці в галузі управління.

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.

Термін навчання:

 • 2 роки 10 місяців на основі Базової загальної середньої освіти (9 класів)
 • 1 рік 10 місяців на основі Повної загальної середньої освіти (11 класів)