Галузь знань  – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 076 «Підприємство,торгівля та біржова діяльність»

Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

 

Освітня програма: Інформаційна діяльність підприємства

Термін навчання:  на базі 9 кл. – 2 роки 10 місяців

                        на базі 11 кл. та на базі робітничої професії   – 1 рік 10 місяців

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій

З появою сучасної обчислювальної техніки інформація виступає в якості важливого ресурсу науково-технічного прогресу. Відсутність інформації викликає інформаційну потребу як усвідомлене розуміння відмінності між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством. Будь-яка діяльність людини являє собою процес збору та обробки інформації, прийняття рішень на її основі і їх виконання.

Можуть працювати: фахівець з інформаційних технологій; дилер; брокер; технік інформаційно-обчислювального центру; технік з системного адміністрування; технік з конфігурованої комп’ютерної техніки; організатор електронного документообігу