Травень 2021р.

Подано визначення і термінологію, класифікаційні та функціональні ознаки схем та систем автоматики; розглянуто властивості і характеристики основних елементів автоматичних систем, загальні принципи побудови, аналізу та синтезу лінійних систем автоматичного керування з детермінованими та стохастичними вхідними та збурювальними діями, а також методи досліджень нелінійних систем. У заключному розділі розглянуто будову, принцип роботи та основні характеристики датчиків та виконавчих механізмів автоматики. Наведено приклади та рекомендації до розв’язання типових задач, зокрема з використанням пакетів прикладних програм Mathcad і Мatlab. Для студентів, аспірантів електротехнічних спеціальностей та інженерно–технічних працівників, які займаються питаннями автоматики та автоматизації технологічних процесів.

 

 

 

 

Посібник складається з теоретичної  і практичної частини, які мають на меті поглибити знання з мови і виробити уміння й навички з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», Наведено основні відомості про службові документи, викладено правила складання їх відповідно до чинних державних стандартів, подано зразки оформлення.

 

 

 

 

 

 

Квітень  2021р.

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці» (в редакції Закону № 229-IV від 21.11.2002) зі змінами і доповненнями, внесеними у 2003–2012 роках.

Деякі розділи посібника можуть бути використані для вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».

 

 

 

 

 

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України № 229ІV від 21 листопада 2002 року.

Деякі розділи посібника можуть бути використані для вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».

 

 

 

 

 

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України № 229-ІV від 21 листопада 2002 року.

Деякі розділи посібника можуть бути використані для вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».