План заходів по запобіганню та протидії корупції у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький технічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій» на 2023 рік

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Нормативна база з питань корупції

 

ПОВІДОМИТИ ПРО ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький технічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій» є юрисконсульт Костянок Дмитро Олександрович.

Інформація про прояви корупції в Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький технічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій» може бути повідомлена:

  • електронним листом на адресу: dmytrokostianok@gmail.com;
  • письмово за адресою: 50103, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 40.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 – 16:30 год., обідня перерва 12:00-12:30.

 

Вимоги до звернення передбачені Законом України «Про звернення громадян» (далі – Закон).

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Звернення може бути усним чи письмовим.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону.

Відповідно до ст. 8 Закону письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Захист викривачів здійснюється відповідно до Розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції».