Печать

Програма курсів - Українська мова

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

Навчальна програма довузівської підготовки з української мови

Назва розділу

План теми

Всього

годин

Теорет.

Практ.

 

 

1.Принципи українського правопису.

 

2

 

 

 

2.Вживання великої літери.

 

 

2

1.

Фонетика і

3.Правила переносу частин слова.

 

2

 

 

правопис

4.Правопис приголосних у кінці префіксів.

 

 

2

 

 

5.Чергування приголосних.

 

 

2

 

 

6.Вживання м’якого знака.

 

 

2

 

 

7.Вживання апострофа. Чергування Е з И.

 

 

2

 

 

8.Правопис И та І у префіксах українських слів.

 

2

 

 

Всього

 

16

6

10

 

 

1.Прості, складні і складені слова.

 

2

 

 

 

2.Творення і правопис складених слів.

 

 

2

 

 

3.Правопис слів з частинами ПІВ, НАПІВ.

 

 

2

 

 

4.Відмінковізакінчення іменників.

 

 

2

2.

Морфологія і

5.Правопис іменників ІІІ відміни в орудному відмінку однини.

 

 

2

 

правопис

6.Відмінкові закінчення прикметників.

 

 

2

 

 

7.Творення і правопис вищого ступ. порівняння прикметників.

 

2

 

 

 

8.Правопис відмінкових форм числівників.

 

2

 

 

 

9.Відмінювання і правопис займенників.

 

2

 

 

 

10.Правопис прислівників, часток, сполучників.

 

 

2

 

 

11.Творення і правопис дієприслівників.

 

2

 

 

 

12.Чергування приголосних у дієсловах.

 

 

2

 

Всього

 

24

10

14

 

 

1.Просте речення. Розділові знаки в простому неускладненому реченні.

 

 

2

 

 

2.Розділові знаки між однорідними членами речення.

 

2

 

3.

Синтаксис і

3.Відокремлені члени речення .Пряма мова і цитати.

 

 

2

 

Пунктуація

4.Звертання, вставні слова і речення. Слова-речення і вигуки.

 

 

2

 

 

5.Розділовізнаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях, в складному безсполучниковому реченні..

 

2

 

 

Всього

 

10

4

6

 

Разом

 

50

20

30