Печать

Програма курсів - метематика

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

Програма курсів з математики

 

1)    Натуральні числа, цілі числа. Звичайні та десяткові дроби. Дії над ними.

2)    Степінь з цілим показником. Квадратні корені та дії над ними.

3)    Відсотки та пропорції.

4)    Одночлени та многочлени. Дії над ними (додавання, віднімання, множення, розклад на множники). Формули скороченого множення.

5)    Алгебраїчний дріб. Спрощення алгебраїчних виразів.

6)    Лінійні рівняння та їх системи. Задачі на складання лінійних рівнянь та їх систем.

7)    Квадратні рівняння. Теорема Вієта.

8)    Дробово-раціональні рівняння. Задачі на складання дробово-раціональних рівнянь.

9)    Лінійні нерівності та їх системи.

10)                      Графіки та властивості функцій (пряма пропорційність, лінійна функція, обернена пропорційність, квадратична функція).

11)                      Арифметична та геометрична прогресії.

12)                      Многокутники (трикутники, чотирикутники), їх елементи та властивості. Формули площ. Правильні многокутники.

13)                      Коло і круг, їх елементи та властивості. Довжина кола. Площа круга. Кола вписані у многокутники і описані навколо них.

 

Комплекс завдань включає в себе наступне:

1)    Виконання дій з раціональними числами (натуральними, цілими, звичайними та десятковими дробами).

2)    Тотожне перетворення виразів (многочленів, дробово-раціональних виразів, які містять степені та корені).

3)    Розв’язування рівнянь (лінійних, квадратних, дробово-раціональних), лінійних нерівностей, систем лінійних рівнянь та нерівностей; а також розв’язування задач на складання рівнянь та їх систем.

4)    Визначення графіка функції за заданою формулою; визначення формули, яка задає функцію; визначення властивостей функції за її графіком.

5)    Знаходження -х членів та суми  перших членів арифметичної та геометричної прогресій.

6)    Зображення геометричних фігур і виконання найпростіших побудов на площині.

7)    Вимірювання і обчислення довжин, кутів і площ, які використовуються для розв’язування різних геометричних і практичних задач.