Печать

Спеціальність «Теплоенергетика»

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

144 Спеціальність «Теплоенергетика»

 Спеціалізація: Експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного устаткування і систем теплопостачання

 

Кваліфікація – технік-теплотехнік 

     Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 5.05060104 «Теплоенергетика» ("Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання ”) з 2005 року.

         Нормативний термін навчання студентів енергетичного відділення складає:

-         3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

-         2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти .

         Матеріально-технічна база повністю відповідає вимогам навчального процесу. Всі лабораторії і кабінети

  забезпечені необхідним обладнанням, приладами, інструментами, макетами, стендами.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 5.05060104  в повному обсязі забезпечує випуск фахівців названої спеціальності.

        

     Технік-теплотехнік призначений для роботи на теплових електростанціях, в монтажних, ремонтних і проектно-конструкторських організаціях та науково-дослідних інститутах і може займати первинні посади:

-          технік-теплотехнік,

-         технік з експлуатації і ремонту устаткування та теплових мереж,

-          технік з підготовки виробництва,

-         технік з обслуговування, налагодження і випробувань,

-         технік-лаборант,

-         технік-конструктор,

-          машиніст котлів,

-         машиніст парових турбін,

-         машиніст газотурбінних установок,

-         монтажник устаткування котельних установок,

-         старший машиніст котельного устаткування,

-          старший машиніст котлотурбінного цеху,

-         старший машиніст турбінного відділення,

-          майстер виробничої дільниці.

      Навчальний процес забезпечують досвітні викладачі: викладач вищої категорії, голова ЦКЕнД Китач О.І., викладач вищої категорії,                  к.т.н.  Ялова А.М., викладач – методист, к.е.н. Руденко Н.І.,  викладач вищої категорії Сусідко А.М., викладач І категорії Нагорна Л.А.

 

 

Студенти за спеціальністю  «Теплоенергетика» («Експлуатація теплотехнічного і теплоехнологічного устаткування і систем теплопостачання») вивчають:

 

-         енергоспоживаюче обладнання електричних, теплових, газових станцій

-         системи транспорту енергоносіїв та правила їх технічної експлуатації

-         вторинні енергоресурси,

-         основи автоматизації теплотехнічного виробництва,

-         питання опалювання та переробки палива,

-         основи газопостачання,

-         теплообмін та теплові режими в промислових печах, технологічних установках,

-         монтаж, наладку та експлуатацію теплотехнічного устаткування,

-         теплопостачання та теплові мережі,

-         основи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря,

-         технологію і організацію будівництва та ремонту теплових мереж і споруд та інші.

      Рівень підготовки  молодшого спеціаліста техніка-теплотехніка визначений освітньо-професійною програмою спеціальності , яка забезпечує вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста . 

 

Можливі сфери діяльності випускників:

 

-         підприємства енергетичної галузі;

-         підприємства нафтогазової галузі;

-         підприємства машинобудівної, металургійної, важкої, легкої, хімічної , харчової промисловості

      

 

         Студенти спеціальності 5.05060104 проходять практику на таких підприємствах:  «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Кріворіжгаз»,  КПТМ "Криворіжтепломережа",   котельні міста, «Молокозавод».

Після  закінчення четвертого  курсу та захисту дипломного проекту випускники  отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст"  (кваліфікацію технік-теплотехнік) і мають можливість подальшого навчання у  вищих навчальних  закладах  освіти ІІІ-ІV рівнів   акредитації.