Печать

Прикладна механіка (РМП)

Опубликовано в Uncategorised

НОВА найсучасніша затребувана спеціальність на основі ІТ-Технологій

«131 «Прикладна механіка»  ( РМП )

Спеціалізація: Технічне обслуговування і ремонт  устаткування  підприємств машинобудування»

із поширеним вивченням технології та комп’ютеризації виробничих процесів

У нашому регіоні більше 130 підприємств машинобудування різних форм власності, які мають на меті виготовлення деталей, товарів, окремих машин для побуту чорної металургії і гірничої ромисловості.

Відкриття цієї спеціальності обумовлене необхідністю забезпечення підприємств промислового регіону кваліфікованим ремонтним персоналом відповідно кваліфікації молодшого спеціаліста техніка з експлуатації та ремонту устаткування обладнання машинобудування: технік з інструменту, технік з механізації та автоматизації трудоємних процесів, технік-технолог (механіка), технік-конструктор (комп’ютерне проектування), технік з метрології, технік з налагодження та випробувань, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік із стандартизації, технолог.

Фахівці спеціальності можуть працювати на всіх механо-ремонтних ділянках, цехах, підприємствах регіону, виконуючи обов’язки:

-         слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики,

-         слюсар – ремонтник

-         налагоджувальник верстатів і верстатів із ЧПК,

-         контролер верстатних та слюсарних робіт,

-         слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів

-         слюсар-механік електромеханічних приладів та систем.

-         налагоджувальник приладів і систем устаткування,

-         слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів)

-         контролер складання ел. машин апаратів та приладів

-         випробувач електричних машин, апаратів та приладів

-         слюсар з ремонту та обслуговуванню перевантажувальних машин

-         слюсар з такелажу та вантажозахватних пристроїв

-         машиніст перевантажувальних  машин

-         машиніст вакуум-формувальної машини

-         оператор пакувальних автоматів

-         кресляр (із САПР)

-         розмічувальник заготовок,

-         автоматник

-         слюсар-інструментальник

-         слюсар по ремонту верстатів і верстатів із ЧПК.

Це техніки з експлуатації верстатного устаткування механо-ремонтних підприємств, яких у нашому регіоні велика кількість. Щоб отримати практичні вміння, які необхідні для подальшої роботи за фахом, із другого року навчання проводиться слюсарна і верстатна практика в умовах майстерні; а на останньому четвертому курсу – навчально-виробнича практика на підприємствах нашого регіону із отриманням робітничої професії.

Фахівець підготовлений до роботи у напрямках:

-         Ремонт і технічне обслуговування насосів,  компресорів та гідравлічних систем

-         Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем

-         Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підйомно-такелажного устаткування

-         Монтаж інших  машин та устаткування загального призначення

-                   Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування загального призначення

-         Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів

-         Монтаж машин та устаткування для металургії

-         Ремонт і технічне обслуговування  машин та устаткування для металургії

-         Монтаж машин та устаткування спеціального призначення

Може обіймати посади: інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, механік з технічного обслуговування і ремонту устаткування, • заступник начальника цеху, механік цеху, технік з експлуатації устаткування підприємств та організацій різних форм власності, менеджер з продажу технологічного устаткування, запасних частин та напівфабрикатів. Щоб отримати практичні вміння, які необхідні для подальшої роботи за фахом, із другого року навчання проводиться слюсарна і верстатна практика в умовах майстерні; а на останньому четвертому курсу – навчально-виробнича практика на підприємствах нашого регіону із отриманням робітничої професії. Після отримання диплому техніка-механіка існує можливість подальшого навчання для одержання вищої освіти у НМетАУ, КНУ починаючи із другого курсу (без ЗНО).

 

 Уміння та дисципліни

Молодший спеціаліст за даним фахом повинен уміти:

-         організувати безаварійну і надійну роботу устаткування, його правильну експлуатацію

-         кваліфіковано користуватися документацією дільниці, цеху та ПЕОМ

-         кваліфіковано оформлювати замовлення на забезпечення змінних деталей, вузлів, виробів, матеріалів для виконання технічного обслуговування та ремонту устаткування, використовуючи АСК підготовки виробництва

- організувати облік усіх видів устаткування, а також такого устаткування, яке відпрацювало амортизаційний термін і морально застаріло, підготовку документів на його списання, використовуючи АСК  паспортизації майна

- організувати підготовку та розроблення календарних планів (графіків) технічного огляду, обслуговування, ремонту модернізації устаткування

-         прийняти і організувати встановлення нового устаткування на дільниці, у цеху, та внести уточнення в електронну документацію

-         підготувати для пред’явлення інспекції органу державного нагляду за охороною праці підіймальні механізми та інші об’єкти, які підлягають державному нагляду

 

Під час навчання вивчаються такі спеціальні дисципліни

Основи обробки матеріалів, інструмент

Технологія машинобудування

Основи проектування пристроїв для ремонту технологічного устаткування(САПР)

Економіка та організація підприємства

Основи менеджменту та маркетингу

Організація, планування та економіка ремонтних робіт

Технологічні основи та програмування для верстатів із ЧПУ

Технологічне нормування робіт у ремонтно-механічних цехах

Підйомно-транспортні устаткування

Механізація та автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні

Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів

Технологічне устаткування механоскладальних і ремонтних цехів

Технічне обслуговування, ремонт і монтаж технологічного устаткування машинобудування

Охорона праці  в галузі

Технологічна теорія виробництва штампів

ТОВД та складання машин

Технологічне устаткування транспортно-складських систем

Будівельна справа

Комп’ютеризація інженерної діяльності