Печать

076 - Підприємнициво, торгівля та біржова діяльність

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

076  -  Підприємнициво, торгівля та біржова діяльність

   спеціалізація :  Інформаційна діяльність підприємства

Кваліфікація: молодший спеціаліст фахівець з інформаційних технологій

Фахівець спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» має можливість опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємствах, аналізувати закони, принципи управління соціально-економічними системами.

З появою сучасної обчислювальної техніки інформація виступає в якості важливого ресурсу науково-технічного прогресу. Відсутність інформації викликає інформаційну потребу як усвідомлене розуміння відмінності між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством. Будь-яка діяльність людини являє собою процес збору та обробки інформації, прийняття рішень на її основі та їх виконання.

      Фахівці з «Інформаційної діяльності підприємства» здатні виконувати професійні завдання щодо:

-          процесів  інформаційної  діяльності  на  підприємстві;

-          правових  відносин  у сфері інформаційної діяльності підприємства;

-          електронного  документообігу;

-          побудови  мережі  Інтернет;

-          бізнесу  в  Інтернеті;

-          захисту інтелектуальної  та  фінансової  інформації;

-          створення  стратегічних  конкурентних  переваг  для  орга­нізації;

-          контролю  за  фінансово-економічними  розрахунками

Фахівець з «Інформаційної діяльності підприємства» може працювати:

Фахівцем  з   інформаційних  технологій

Технічним фахівцем  в  галузі  фізичних  наук  та  техніки

Техніком - програмістом

Дилером  (біржові торгівці) та брокером (фінансові посередники) із  заставних та фінансових операцій

Помічником  керівників  підприємств,  установ  та  організацій

Техніком  з  планування

Фахівцем  з  корпоративного  управління

     Матеріальна база навчального закладу дозволяє забезпечити високу якість професійної підготовки завдяки наявності  автоматизованих робочих місць для студентів та викладачів, які працюють з інформаційними системами і технологіями.

тел. 097-250-78-47

                      Термін навчання на базі 9 кл. – 2 р. 10 міс., на базі 11 кл. -  1 рік 10 міс.