Печать

Галузеве машинобудування ( ОМП )

Опубликовано в Спеціальності

Завжди затребувана спеціальність на основі ІТ-технологій

ДЕННЕ І ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

133 «Галузеве машинобудування» ( ОМП )

Спеціалізація: «Обслуговування та ремонт обладнання  металургійних підприємств»

із поширеним вивченням електро-механіки  та комп’ютеризації процесів виробництва

Кваліфікація: молодший спеціаліст, технік-механік: технік-електромеханік, технік з інструменту, технік з механізації трудоємних процесів, технік-технолог (механіка), технік-конструктор (комп’ютерне проектування), технік, технік з метрології, технік з налагодження та випробувань, технік з підготовки виробництва (САПР), технік з підготовки технічної документації, технік із стандартизації, технік із комп’ютеризації інженерної діяльності.

Фахівець технік-механік підготовлений до роботи на підприємствах гірничої, металургійної та інших галузях народного господарства по обслуговуванню, ремонту і монтажу обладнання: «Виробництво підіймально-транспортного устаткування», «Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування», «Виробництво інших машин та устаткування загального призначення», «Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення», «Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування», «Виробництво машин та устаткування для металургії», «Монтаж та установлення машин для металургії», «Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії».

Первинна посада, яку може займати технічний фахівець:

-             слюсар по ремонту обладнання

-             монтажник

-             електро-слюсар

-             кресляр (із САПР)

-             слюсар-інструментальник

-             контролер верстатних та слюсарних робіт,

-     слюсар з ремонту та обслуговуванню перевантажувальних машин

-     слюсар з такелажу та вантажозахватних пристроїв

-     слюсар-механік електромеханічних приладів та систем

 

Уміння та дисципліни

Молодший спеціаліст за даним фахом повинен уміти:

-          - визначати порушення основного технологічного процесу, які приводять до поломки машини;

-          - визначати причини виходу з ладу обладнання, систем змащування, апаратури гідро- та пневмоприводів і попереджувати їх поломку;

-          - перевіряти якість монтажу, демонтажу та ремонтних робіт;

-          - здійснювати нагляд за режимом експлуатації та догляд за устаткуванням з урахуванням автоматичних систем регулювання;

-          - контролювати дотримання правил технічної експлуатації агрегатів та механізмів експлуатаційним персоналом;

-          - перевіряти стан канатів, ущільнень, кріпильних деталей та елементів вантажопідйомних машин;

-         - стежити за дотриманням показників електричних вимірювальних приладів енергопостачання обладнання;

-          - перевіряти розміри, допуски та технічні вимоги; перевіряти задані зазори та натяги у з'єднанні.

 

Під час навчання вивчаються такі спеціальні дисципліни

 

-         Під час навчання вивчаються такі спеціальні дисципліни

-         Обробка різанням, металоріжучий інструмент та верстати

-         Економіка організація і планування

-         Основи підприємництва і управлінської діяльності

-         Гідро–та пневмоприводи

-         Підйомно-транспортні машини

-         Електроустаткування машин і агрегатів  МП

-         Електромеханічний привод металіргійних машин

-         Основи автоматизації виробництва

-         Машини і агрегати металургійного виробництва

-         Технічне обслуговування, ремонт і монтаж машин і агрегатів металургійного підприємства

-         Охорона праці в галузі

-         Лабораторний  практикум

-         Комп’ютеризація інженерної діяльності

 

Після отримання диплому техніка-механіка випускники спеціальності мають можливість подальшого навчання для одержання вищої освіти у НМетАУ, починаючи із другого курсу, працюючи на виробництві на заочному відділенні. Маючи практичний досвід, вищу освіту активна обдарована молодь стає у подальшому майстрами, механіками виробництва, начальниками цехів та директорами підприємств, а початок у створенні своєї кар’єри – отримання кваліфікації технік-механік по ремонту та обслуговуванню обладнання.