Печать

142 Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

142 Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

 Спеціалізація: Монтаж і обслуговування холодильно- компресорних машин і установок

 

Кваліфікація – технік-механік 

          Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно- компресорних машин і установок»).

         Нормативний термін навчання студентів енергетичного відділення складає:

-         3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

-         2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти .

         Матеріально-технічна база повністю відповідає вимогам навчального процесу. Всі лабораторії і кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами, інструментами, макетами, стендами.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 142  в повному обсязі забезпечує випуск фахівців названої спеціальності.

      Навчальний процес забезпечують досвітні викладачі: викладач вищої категорії, викладач – методист Приступа І.В. викладач вищої категорії Коренюк Н.М., викладач вищої категорії, к.т.н.  Ялова А.М., викладач – методист, к.е.н. Руденко Н.І.,  викладач вищої категорії Сусідко А.М., викладач І категорії Нагорна Л.А.

 

Студенти за спеціальністю «Монтаж і обслуговування холодильно- компресорних машин і установок» вивчають наступні спеціальні дисципліни:

-         Основи гідравліки та теплопередач;

-         Технічна термодинаміка;

-         Теоретичні основи холодильної техніки;

-         Кондиціювання повітря;

-         Торгова, побутова холодильна техніка;

-         Холодильно – компресорні машини та установки;

-         Монтаж, експлуатація і ремонт холодильного обладнання;

-         Холодильна технологія;

-         Холодильне технічне обладнання;

-         Автоматизація холодильних установок.

  Студенти   даної спеціальності закріплюють свої практичні навички під 

час виконання курсових робіт та проектів, а також проходження навчальних та виробничих  практик на підприємствах міста.

     Після  закінчення четвертого  курсу та захисту дипломного проекту випускники  отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст"  (кваліфікацію технік-механік) і мають можливість подальшого навчання у  вищих навчальних  закладах  освіти ІІІ-ІV рівнів   акредитації. 

  

Можливі сфери діяльності випускників:

 

-         машиністи, механіки, слюсаря – ремонтники, слюсаря – монтажники холодильних установок, установок кондиціювання повітря, компресорних і насосних установок;

-         менеджери з продажу кондиціонерів та холодильної техніки в торговельних мережах та сервісних пунктах;

-          апаратники установок розділення повітря;

-         апаратники по обслуговуванню скрапленого водню та гелю;

-          машиністи турбокомпресорних установок;

-          слюсаря – ремонтники енергетичного обладнання;

-          майстра підрозділів кисневого виробництва;

-          техніки – конструктори.