Печать

051 - ЕКОНОМІКА спеціалізація: Прикладна статистика

Опубликовано в ВСТУПНИКУ

051 - ЕКОНОМІКА  спеціалізація: Прикладна статистика

Кваліфікація : молодший спеціаліст технік-аналітик з економічної та соціальної статистики,

  (молодший спеціаліст для роботи в банківській, юридичній, медичній, торговій, автомобільній, сільськогосподарській та інших сферах економічної діяльності)

   Спеціальність «Прикладна статистика» спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів-аналітиків, фахівців з організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ та процесів з подальшим їх аналізом; побудови та дослідження економіко-статистичних моделей з метою проведення системного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; проведення моніторингу та прогнозування ринкової кон'юнктури; розробки програм діяльності статистико–аналітичних служб органів державного управління, підприємств, фінансово-кредитних установ тощо. 

  Фахівець з прикладної статистики здатен: - здійснювати обліково-аналітичне та інформаційне забезпечення статистичних досліджень; - формувати систему показників з урахуванням фактору часу;- проводити моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку підприємств  і регіону; - застосовувати статистичні дослідження як інструмент обґрунтування підтримки  управлінських рішень; - використовувати статистичні методи дослідження закономірностей і особливостей розвитку масових соціально-економічних явищ і процесів на галузевому, регіональному та макроекономічному рівнях; - виконувати комплексну діагностику фінансово-господарської діяльності підприємств.

    Фахівець з прикладної статистики  може працювати:- системним аналітиком та ризик менеджером; керівником фінансово-економічного та аналітичного відділів;- керівником підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи;- фахівцем з моніторингу та моделювання; - ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах; - економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;- розробником та інженером з провадження комп'ютерних програм, систем та технологій;

- науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних та політичних досліджень; -викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів; - експертом із зовнішньоекономічних питань;-консультантом з ефективності підприємництва; - аналітиком з дослідження товарного ринку;- керівним працівником апарату центральних та місцевих органів державної влади;- керівником підприємств, установ та організацій всіх видів економічної діяльності та форм власності, якщо продовжуватиме навчання в ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

 Студенти, які навчаються за спеціальністю “Прикладна статистика” отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-статистичного аналізу, прогнозування і моделювання економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

      Особливий інтерес до випускників спеціальності "Прикладна статистика" виявляють: сучасні підприємства в усіх сферах діяльності та регіонах України; кредитно-фінансові установи, проектні компанії та великі виробничо-інвестиційні бізнес-структури; органи виконавчої влади різних рівнів.

     Роботодавцями випускників за спеціальністю «Прикладна статистика» є: -Державний комітет статистики; -Національний банк України та його структурні підрозділи; -комерційні банки та компанії з управління активами; -страхові компанії та інвестиційні фонди; -оператори мобільного зв’язку Life та KyivStar; -консалтингові агенції та аудиторські компанії, -центри соціологічних та маркетингових досліджень; -підприємства різних форм власності та виробничого спрямування; -навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

     Переважна більшість випускників-статистиків мають постійне робоче місце за фахом ще до кінця навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота кафедри, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями.

     тел. 097-250-78-47

             Термін навчання на базі 9 кл. – 2 р. 10 міс.,

                                       на базі 11 кл. -  1 рік 10 міс.