Печать

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ ТЕХНІКУМУ

Опубликовано в МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ ТЕХНІКУМУ

 

Циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін  (ст. 30 п. 3 Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.02).

1.1. Циклова комісія створюється для організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.

Детальніше

Печать

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Опубликовано в МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНИЙ  КАБІНЕТ

 

      Методичний кабінет є науково- методичним структурним підрозділом технікуму, який відповідно до чинного законодавства здійснює науково- методичне забезпечення системи навчально-виховної роботи зі студентами, ланкою керівництва технікуму в роботі з педагогічними кадрами,центром підвищення кваліфікації педагогічних працівників технікуму. Методичний  кабінет  технікуму оснащений сучасною навчально-матеріальною і технологічною базою мультимедійними засобами, має  доступ до локальної мережі Internet.   

Детальніше 

Печать

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Опубликовано в МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНА РОБОТА   

  Методист Л. Тулович

    Для технікуму 2016 рік був роком випробувань, закріпленням здобутих досягнень і підкоренням нових вершин на ниві освіти. Викладачі  працювали за перспективними і комплексними планами розвитку технікуму за всіма напрямкам, що були прийняті Міністерством освіти і науки України, Дніпропетровським департаментом освіти, педагогічною Радою технікуму.  У десяти циклових комісіях працює 65 талановитих, ініціативних викладачів, які ведуть пошук нових, ефективних форм і методів навчання та виховання студентської молоді. Новий зміст освіти, створення оновлених навчальних програм, в тому числі авторських, викладання фахових дисциплін, пошук оригінальних методик викладання — все це вимагає від науково-педагогічного працівника творчої, дослідницької роботи. Діяльність циклових комісій спрямована :

 1. На розробку структури нормативних навчальних дисциплін навчального плану.
 2. Визначення варіативної частини з врахуванням інтересів студентів та матеріальних можливостей ВНЗ.
 3.  Забезпеченість науково-педагогічними кадрами, відповідного фахової підготовки.
 4. Створення навчальних програм, методичного і дидактичного забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами, ТЗН.
 5. На розробку і апробування електронних підручників.

      Директор технікуму є керманичом методичного центру.                                                                     Особливе місце в системі методичної роботи відводиться  діагностичній роботі зі студентами, розробці практичних рекомендацій з методики і змісту їх самостійної роботи. Ключовими аспектами в організації  роботи є:

 1. Аналіз педагогічної діяльності викладачів
 2.  Визначення потреби в підвищенні  професійної кваліфікації і педагогічної майстерності педагогічних працівників;
 3. Планування методичної роботи та контроль за її виконанням;
 4. Організація і проведення  предметних олімпіад, семінарів, науково – технічних конференцій, лекцій;
 5. Координація роботи з ВНЗ ІІІ –ІV  р.а. , державним інститутом післядипломної педагогічної освіти,організація стажуванням  на провідних підприємствах міста, країни.
 6. Підготовка матеріалів по атестації педагогічних кадрів.
 7. Надання допомоги викладачам з питань навчальної та науково-методичної роботи . Серед яких організація «Школи молодого викладача»,  засідання круглого столу, інших заходів щодо підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників .
  1. Вивчення і узагальнення кращого досвіду викладачів навчального закладу та організація його впровадження шляхом проведення  семінарів «Майстер – клас педагогічної майстерності», презентацій спеціальностей технікуму цикловими комісіями, презентацій портфоліо викладачів технікуму.
  2. Підтримка зв'язків з іншими ВНЗІ- ІІ р.а. щодо обміну документацією, методичними розробками, з проведення спільних заходів науково-методичного та навчально-виховного характеру.

Науково - методична - робота виконується в повному обсязі, і передбачає успішний подальший розвиток технікуму в сфері надання високоякісних освітніх послуг, отримання визнання якості підготовки фахівців промислового комплексу держави, модернізації підготовки студентів. Приємно відмітити, що  на базі нашого технікуму десять років поспіль успішно працює пункт Зовнішнього Незалежного Оцінювання, що є одним із напрямків іміджевої роботи технікуму, це сприяє конкурентоспроможності технікуму серед інших навчальних закладів освіти.

  

 

Печать

МЕТОДИЧНА РАДА

Опубликовано в МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНА РАДА

 

Проблеми, над якими буде працювати

педагогічний колектив технікуму

у 2016 – 2017

Ключовою проблемою над якою працюватиме педагогічний колектив технікуму є максимальне задоволення освітніх потреб особистості, відповідності рівня і якості кваліфікації педагогічних працівників, компетентності випускників вимогам роботодавців, підвищення ефективності діяльності технікуму, для задоволення реальних потреб ринку праці.

 • Оновлення змісту і методики освіти шляхом підвищення освітньо – кваліфікаційного рівня викладачів, впровадження інноваційних, інформаційно - комунікаційних технологій.
 • Підвищення об’єктивності рівня оцінювання. Розробка критеріїв оцінювання за національною шкалою та ECTS.
 • Формування високого рівня мотивації студентів до навчання.
 • Професійна спрямованість предметів викладання.
 • Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед молоді, щодо вибору майбутнього виду діяльності (професії).
 • Забезпечення взаємозв'язку  між технікумом  і  підприємствами -  роботодавцями  міста.
 • Формування позитивного іміджу технікуму, як однієї з важливих умов забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників.

Детальніше