Печать

МЕТОДИЧНА РАДА

Опубликовано в МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНА РАДА

 

Проблеми, над якими буде працювати

педагогічний колектив технікуму

у 2016 – 2017

Ключовою проблемою над якою працюватиме педагогічний колектив технікуму є максимальне задоволення освітніх потреб особистості, відповідності рівня і якості кваліфікації педагогічних працівників, компетентності випускників вимогам роботодавців, підвищення ефективності діяльності технікуму, для задоволення реальних потреб ринку праці.

  • Оновлення змісту і методики освіти шляхом підвищення освітньо – кваліфікаційного рівня викладачів, впровадження інноваційних, інформаційно - комунікаційних технологій.
  • Підвищення об’єктивності рівня оцінювання. Розробка критеріїв оцінювання за національною шкалою та ECTS.
  • Формування високого рівня мотивації студентів до навчання.
  • Професійна спрямованість предметів викладання.
  • Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед молоді, щодо вибору майбутнього виду діяльності (професії).
  • Забезпечення взаємозв'язку  між технікумом  і  підприємствами -  роботодавцями  міста.
  • Формування позитивного іміджу технікуму, як однієї з важливих умов забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників.

Детальніше