Печать

СТИПЕНДІЯ

Опубликовано в СТУДЕНТУ

СТИПЕНДІЯ – РЕЙТИНГ 

Стипендія студентам груп I - IV курсів за рейтингом з лютого 2017 року

 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Детальніше

 ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Детальніше

 МЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Детальніше

 

НАКАЗ

 

30 січня 2017 року                                м. Кривий Ріг                                                                  № 16-од

Про  затвердження

персонального складу

стипендіальної комісії

 Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічних та соціальних стипендій.

детальніше ( файл pdf)


ПОЛОЖЕННЯ

 про стипендіальну комісію

Криворізький коксохімічний технікум

НМетАУ

1. Загальні положення

 Стипендіальна комісія Криворізького коксохімічного технікуму НМетАУ (далі Стипендіальна комісія) створюється для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній, науковій діяльності тощо.

Стипендіальна комісія є колегіальним органом.

детальніше ( файл pdf)


ПОЛОЖЕННЯ

про визначення рейтингу студентів

для призначення академічних і

соціальних стипендій

 ПЕРЕДМОВА

 Мета - стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» через визначення рейтингу студентів для підвищення якості знань та об'єктивності їх оцінки, запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні, спонукання їх до активного, свідомого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їх творчих здібностей на основі:

детальніше ( файл pdf)


ПОРЯДОК

 Призначення і виплати академічних і соціальних стипендій студентам

Криворізький коксохімічний технікум НметАУ

 ПЕРЕДМОВА

Порядок призначення і виплати академічних і соціальних стипендій студентам Криворізького коксохімічного технікуму Національної Металургійної академії  України (далі – Порядок) є нормативним документом, що регламентує порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати академічних і соціальних стипендій.

детальніше ( файл pdf)


Протокол № 1

Засідання стипендіальної комісії Криворізького коксохімічного технікуму НМетАУ

На засіданні присутні:

Голова стипендіальної комісії – А.І. Моргун.

Члени  стипендіальної комісії – Пугач Г.С., Бражник Л.О., Сусідко А.М., Кришталь А.В., Калашникова О.О., Семенова Анастасія, Віждов Володимир, Лисенко Світлана, Щербак Олександр, Топіха Валерій, Іщенко Валентина.

Порядок денний.

детальніше ( файл pdf)