Печать

СТИПЕНДІЯ

Опубликовано в СТУДЕНТУ

СТИПЕНДІЯ – РЕЙТИНГ 

Стипендія студентам груп I - IV курсів за рейтингом з лютого 2017 року

 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Детальніше

 ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Детальніше

 МЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Детальніше

 

НАКАЗ

 

30 січня 2017 року                                м. Кривий Ріг                                                                  № 16-од

Про  затвердження

персонального складу

стипендіальної комісії

 Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічних та соціальних стипендій.

детальніше ( файл pdf)


ПОЛОЖЕННЯ

 про стипендіальну комісію

Криворізький коксохімічний технікум

НМетАУ

1. Загальні положення

 Стипендіальна комісія Криворізького коксохімічного технікуму НМетАУ (далі Стипендіальна комісія) створюється для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній, науковій діяльності тощо.

Стипендіальна комісія є колегіальним органом.

детальніше ( файл pdf)


ПОЛОЖЕННЯ

про визначення рейтингу студентів

для призначення академічних і

соціальних стипендій

 ПЕРЕДМОВА

 Мета - стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» через визначення рейтингу студентів для підвищення якості знань та об'єктивності їх оцінки, запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні, спонукання їх до активного, свідомого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їх творчих здібностей на основі:

детальніше ( файл pdf)


ПОРЯДОК

 Призначення і виплати академічних і соціальних стипендій студентам

Криворізький коксохімічний технікум НметАУ

 ПЕРЕДМОВА

Порядок призначення і виплати академічних і соціальних стипендій студентам Криворізького коксохімічного технікуму Національної Металургійної академії  України (далі – Порядок) є нормативним документом, що регламентує порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати академічних і соціальних стипендій.

детальніше ( файл pdf)


Протокол № 1

Засідання стипендіальної комісії Криворізького коксохімічного технікуму НМетАУ

На засіданні присутні:

Голова стипендіальної комісії – А.І. Моргун.

Члени  стипендіальної комісії – Пугач Г.С., Бражник Л.О., Сусідко А.М., Кришталь А.В., Калашникова О.О., Семенова Анастасія, Віждов Володимир, Лисенко Світлана, Щербак Олександр, Топіха Валерій, Іщенко Валентина.

Порядок денний.

детальніше ( файл pdf)

 

Печать

БІБЛІОТЕКА

Опубликовано в СТУДЕНТУ

 

Бібліотека – це той храм, де завжди

народжується і зберігається духовність.

Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали

«дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».

(Сухомлинський В.)

 

Бібліотека технікуму існує з моменту його заснування (1964 рік) і є важливим структурним підрозділом навчального закладу.

Книжкові фонди бібліотеки – універсальні і налічують 59459 примірників книг, брошур та періодичних видань.

 

Фонд підручників становить 23661 екземпляр.  Серед них 194 – електронних.

Користувачами бібліотеки являються студенти, викладачі та співробітники технікуму. Щороку кількість відвідувань складає більш ніж 50 000.

 

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки містить у собі

•        Алфавітний та систематичний каталоги;

•        Систематичну картотеку статей;

•        Картотеку підручників;

•        Картотеку-архів складних бібліографічних довідок;

•        Краєзнавчу картотеку «Кривий Ріг – моє місто»;

•        Картотеку свят та знаменних дат;

•        Тематичні картотеки художньої літератури ті літературно-художніх підшивок;

•        Картотека електронних підручників.

 

З метою популяризації читання та книги, організовуються  книжкові виставки, тематичні полиці, відкриті перегляди, бібліографічні огляди літератури.

Для сприяння вихованню у студентів загальної культури, естетичного смаку, розширення світогляду проводяться тематичні вечори, конкурси, вечори-зустрічі, фотоконкурси та інші заходи.

 

Команда  «Сніговичок» (гр..ХКУ 11 1/9) – переможець конкурсу «Кривий Ріг – моє місто - 2013»

 

Один з учасників  бліц-вікторини до Міжнародного дня поезії «Згадаймо улюблених віршів рядки» - Дудник Владислав (ХКУ 13 1/9)

Печать

ПРАКТИЧНЕ НАВЧПННЯ

Опубликовано в СТУДЕНТУ

 

Виробниче навчання

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в Криворізькому коксохімічному технікумі і проводиться на сучасних підприємствах в організаціях різних галузей господарства.

 завідувач виробничим навчанням

Федосєєнко Олександра Олександрівна

Практика по здобуттю робочої професії

Передбачає вдосконалення студентами професійних навичок, що здобуті під час попередніх практики, а також вивчення технології виробництва, основного та допоміжного обладнання його обслуговування та ремонт. По закінченню практики студенти складають кваліфікаційні іспити на одержання робочої професії. Кінцевий результат – кваліфікаційний іспит з надбання робочої професії.

Технологічна практика

Закріплення знань, що були одержані при вивченні спеціальних дисциплін. Здобуття практичних навичок. Удосконалення професійної майстерності, підвищення розряду з професії. Придбання навичок роботи керівника, раціоналізаторської діяльності; Збирання технічних матеріалів для виконання курсового проекту. Кінцевий результат – комплексний диференційний залік.

Переддипломна практика

Узагальнення та удосконалення знань і практичних навичок, що були одержані раніше. Оволодіння безпосередньо на підприємстві організацією праці, економікою виробництва, методами розв’язання екологічних проблем; збирання та підготовка технічних матеріалів до виконання дипломного проекту. Кінцевий результат – залік.

Бази виробничої практики ККХТ НМетАУ

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Південний Гірничо-Збагачувальний Комбінат», ЧАО «Північний Гірничо-Збагачувальний Комбінат», ПАТ «Криворізький Центральний Рудоремонтний Завод» , ПАО «Кривбасзалізорудком», ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», ДОЧП «Агролайт», ТОВ «Он-Лайн Эир», КП «Кривбассводоканал», КПТМ «Криворіжтепломережа», ПАО «НИПИ Механобрчермет», ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

Форми позааудиторної роботи з виробничого навчання

* конкурс "Кращий за фахом” (за спеціальностями);

* олімпіади з професійно - орієнтованих дисциплін;

* науково-практичні конференції.

Печать

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Опубликовано в СТУДЕНТУ

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

      Основним напрямком роботи педагогічного складу відділення є підготовка молодшого спеціаліста відповідно до вимог Державних стандартів освіти; забезпечення високої якості підготовки фахівців; виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців; сприяння розвитку української вищої школи, формування сучасного освітнього процесу; співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців відповідно до спеціальностей; відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності.

     Всі викладачі відділення застосовують у своїй роботі сучасні освітні технології при проведенні теоретичних і практичних занять - семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, виїзні заняття (екскурсії) на підприємствах, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації - візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі.

     Студенти відділення мають можливість працювати у комп'ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти комп'ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

     До складу енергетичного відділення входять три спеціальності:

151 « Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація : Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

142 « Енергетичне машинобудування»

Спеціалізація : Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

144 « Теплоенергетика»

Спеціалізація : Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

     Навчальний процес здійснює предметно-циклова комісія  спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва », яку очолює викладач вищої категорії  Людмила Романівна Крівіч. На циклової комісії працюють молоді та дуже талановиті викладачі :  Надія Вячеславівна Демидюк, Олександра Олександрівна Федосеєнко, Тамара Віталіївна Зінченко, Олена Богданівна Юрас.

    Прискорення науково-технічного прогресу і інтенсифікації виробництва неможливі без електронних засобів автоматизації та контролю.  Фахівці цієї спеціальності :

-         виконують роботи по монтажу систем автоматичного управління з урахуванням специфіки технологічного процесу;

-         проводять ремонт технічних засобів і систем автоматичного управління;

-         виконують роботи з налагодження систем автоматичного управління;

-         вибирають прилади і засоби автоматизації з урахуванням специфіки технологічних процесів;

-         складають схеми спеціалізованих вузлів, блоків, пристроїв та систем автоматичного управління;

-         розраховують параметри типових схем і пристроїв.;

-         здійснюють контроль параметрів якості систем автоматизації;

-         проводять аналіз характеристик надійності систем автоматизації.

 

 

    

 Фахівець з спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва » може займати посади : техніка з налагодження та випробування систем і засобів автоматизації; техніка–конструктора з автоматизації виробничих процесів; електромеханіка дільниці. Наші випускники працюють на АМКР, Холдинг «МЕТІНВЕСТ», фірми з установки сигналізації, гіпермаркети України.

     На відділенні працює комісія енергетичних дисциплін, яка випускає фахівців зі спеціальностей : «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» і «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання».

    До складу комісії енергетичних дисциплін, яку очолює викладач вищої категорії  Олена Ігорівна Китач, входять досвідчені викладачі : к.т.н. Альона Миколаївна Ялова, Наталія Миколаївна Коренюк – заступник директора з виховної роботи, Ірина Віталіївна Приступа, Лариса Анатоліївна Нагорна, Алла Михайлівна Сусідко – завідувач енергетичним відділенням.

 

     Молодші спеціалісти зі спеціальності «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» призначаються для діяльності в експлуатаційних і промислових підприємствах різних форм власності з виробництва, транспортування, використання теплової енергії, по монтажу, налагодженню та експлуатації котелень, житлових мереж, систем теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції.

     Фахівці з цієї спеціальності вирішують такі професійні завдання :

-         проектування теплових мереж з урахуванням потреб замовника;

-         монтаж, наладка, випробування енергетичного, теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування ;

-         моніторинг споживчих потреб теплопостачання;

-         технічне обслуговування та ремонт теплових мереж;

-         технічне обслуговування та ремонт теплового обладнання;

-         захист довкілля та утилізація відпрацьованих теплоносіїв.

     Після закінчення коледжу випускник може працювати на теплових електростанціях, ремонтних, проектних, монтажних, експлуатаційних і налагоджувальних організаціях, на підприємствах теплових мереж, в теплових пунктах на посаді техніка-теплотехніка, теплотехніка, техніка-енергетика, техніка-технолога і техніка з налагодження й випробувань, майстра, а також на робочих посадах, які передбачаються для фахівця з середньою спеціальною освітою.

     Техніки-теплотехніки зі спеціальності «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» працюють на ТЕЦ АМКР,КПТМ «Криворіжтепломережа», «Кривбасводоканал», «Криворіжгаз», котельні міста, ЧП по ремонту теплового обладнання, ЖКХ, ДП «Криворізька теплоцентраль».

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Кваліфікація - технік-механік зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

      Без холоду не обходиться жодна галузь промисловості. Тому в коледжі ведеться підготовка техніків-механіків, фахівців з експлуатації та монтажу холодильно-компресорних машин та установок.

     В процес навчання студенти з цієї спеціальності здобувають знання по:

-         пристрою і обслуговуванню компресорів, насосів, конденсаторів, випарників, повітроохолоджувачів і іншого устаткування холодильних установок;

-         пристрою і розташуванню контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів і арматури;

-         способам попередження і усунення несправностей в роботі холодильно-компресорного устаткування;

-         номенклатурі холодильних агентів;

-         правилам змащування машин

 

     Техніки-механіки здійснюють :

- обслуговування і експлуатацію холодильного обладнання;

- виявляють несправну роботу холодильного обладнання та вживають заходів для усунення та попередження відмов і аварій;

- аналізують та оцінюють режими роботи холодильного обладнання

     Беруть участь в організації та виконувати роботи з підготовки до ремонту і випробувань холодильного обладнання.

     Займаються роботами по експлуатації технологічних процесів в холодильних і кріогенних установках, системах життєзабезпечення.

     Визначають теплові навантаження на елементи системи кондиціювання і вибирають найбільш раціональні схеми обробки повітря.

 

Фахівці  зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» працюють машиністами компресорних установок, апаратниками повітроподілу, машиністами насосних установок, сервісними фахівцями на  АМКР, АТ «Ремтехгаз», ПрАТ "Криворізький міський молокозавод №1"сервісні центри по обслуговуванню холодильного обладнання в торгівельній мережі, фірмах по установці, монтажу та обслуговуванню кондиціонерів.

      Спеціальності енергетичного відділення затребувані на ринку праці.