Печать

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Опубликовано в СТУДЕНТУ

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

      Основним напрямком роботи педагогічного складу відділення є підготовка молодшого спеціаліста відповідно до вимог Державних стандартів освіти; забезпечення високої якості підготовки фахівців; виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців; сприяння розвитку української вищої школи, формування сучасного освітнього процесу; співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців відповідно до спеціальностей; відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності.

     Всі викладачі відділення застосовують у своїй роботі сучасні освітні технології при проведенні теоретичних і практичних занять - семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, виїзні заняття (екскурсії) на підприємствах, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації - візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі.

     Студенти відділення мають можливість працювати у комп'ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти комп'ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

     До складу енергетичного відділення входять три спеціальності:

151 « Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація : Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

142 « Енергетичне машинобудування»

Спеціалізація : Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

144 « Теплоенергетика»

Спеціалізація : Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

     Навчальний процес здійснює предметно-циклова комісія  спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва », яку очолює викладач вищої категорії  Людмила Романівна Крівіч. На циклової комісії працюють молоді та дуже талановиті викладачі :  Надія Вячеславівна Демидюк, Олександра Олександрівна Федосеєнко, Тамара Віталіївна Зінченко, Олена Богданівна Юрас.

    Прискорення науково-технічного прогресу і інтенсифікації виробництва неможливі без електронних засобів автоматизації та контролю.  Фахівці цієї спеціальності :

-         виконують роботи по монтажу систем автоматичного управління з урахуванням специфіки технологічного процесу;

-         проводять ремонт технічних засобів і систем автоматичного управління;

-         виконують роботи з налагодження систем автоматичного управління;

-         вибирають прилади і засоби автоматизації з урахуванням специфіки технологічних процесів;

-         складають схеми спеціалізованих вузлів, блоків, пристроїв та систем автоматичного управління;

-         розраховують параметри типових схем і пристроїв.;

-         здійснюють контроль параметрів якості систем автоматизації;

-         проводять аналіз характеристик надійності систем автоматизації.

 

 

    

 Фахівець з спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва » може займати посади : техніка з налагодження та випробування систем і засобів автоматизації; техніка–конструктора з автоматизації виробничих процесів; електромеханіка дільниці. Наші випускники працюють на АМКР, Холдинг «МЕТІНВЕСТ», фірми з установки сигналізації, гіпермаркети України.

     На відділенні працює комісія енергетичних дисциплін, яка випускає фахівців зі спеціальностей : «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» і «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання».

    До складу комісії енергетичних дисциплін, яку очолює викладач вищої категорії  Олена Ігорівна Китач, входять досвідчені викладачі : к.т.н. Альона Миколаївна Ялова, Наталія Миколаївна Коренюк – заступник директора з виховної роботи, Ірина Віталіївна Приступа, Лариса Анатоліївна Нагорна, Алла Михайлівна Сусідко – завідувач енергетичним відділенням.

 

     Молодші спеціалісти зі спеціальності «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» призначаються для діяльності в експлуатаційних і промислових підприємствах різних форм власності з виробництва, транспортування, використання теплової енергії, по монтажу, налагодженню та експлуатації котелень, житлових мереж, систем теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції.

     Фахівці з цієї спеціальності вирішують такі професійні завдання :

-         проектування теплових мереж з урахуванням потреб замовника;

-         монтаж, наладка, випробування енергетичного, теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування ;

-         моніторинг споживчих потреб теплопостачання;

-         технічне обслуговування та ремонт теплових мереж;

-         технічне обслуговування та ремонт теплового обладнання;

-         захист довкілля та утилізація відпрацьованих теплоносіїв.

     Після закінчення коледжу випускник може працювати на теплових електростанціях, ремонтних, проектних, монтажних, експлуатаційних і налагоджувальних організаціях, на підприємствах теплових мереж, в теплових пунктах на посаді техніка-теплотехніка, теплотехніка, техніка-енергетика, техніка-технолога і техніка з налагодження й випробувань, майстра, а також на робочих посадах, які передбачаються для фахівця з середньою спеціальною освітою.

     Техніки-теплотехніки зі спеціальності «Експлуатація теплотехнічного та теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» працюють на ТЕЦ АМКР,КПТМ «Криворіжтепломережа», «Кривбасводоканал», «Криворіжгаз», котельні міста, ЧП по ремонту теплового обладнання, ЖКХ, ДП «Криворізька теплоцентраль».

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Кваліфікація - технік-механік зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

      Без холоду не обходиться жодна галузь промисловості. Тому в коледжі ведеться підготовка техніків-механіків, фахівців з експлуатації та монтажу холодильно-компресорних машин та установок.

     В процес навчання студенти з цієї спеціальності здобувають знання по:

-         пристрою і обслуговуванню компресорів, насосів, конденсаторів, випарників, повітроохолоджувачів і іншого устаткування холодильних установок;

-         пристрою і розташуванню контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів і арматури;

-         способам попередження і усунення несправностей в роботі холодильно-компресорного устаткування;

-         номенклатурі холодильних агентів;

-         правилам змащування машин

 

     Техніки-механіки здійснюють :

- обслуговування і експлуатацію холодильного обладнання;

- виявляють несправну роботу холодильного обладнання та вживають заходів для усунення та попередження відмов і аварій;

- аналізують та оцінюють режими роботи холодильного обладнання

     Беруть участь в організації та виконувати роботи з підготовки до ремонту і випробувань холодильного обладнання.

     Займаються роботами по експлуатації технологічних процесів в холодильних і кріогенних установках, системах життєзабезпечення.

     Визначають теплові навантаження на елементи системи кондиціювання і вибирають найбільш раціональні схеми обробки повітря.

 

Фахівці  зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» працюють машиністами компресорних установок, апаратниками повітроподілу, машиністами насосних установок, сервісними фахівцями на  АМКР, АТ «Ремтехгаз», ПрАТ "Криворізький міський молокозавод №1"сервісні центри по обслуговуванню холодильного обладнання в торгівельній мережі, фірмах по установці, монтажу та обслуговуванню кондиціонерів.

      Спеціальності енергетичного відділення затребувані на ринку праці.