Печать

Комісія енергетичних дисциплін

Опубликовано в Циклові комісії

Комісія енергетичних дисциплін (ЦКЕнД)

                                                                                                                           

                  Наш девіз:

 «Мы не идем за техническим прогрессом – мы его делаем!»

      Циклова  комісія енергетичних дисциплін забезпечує процес оволодівання студентами науковими теоретичними знаннями, здійснює професійну підготовку, створює умови для творчо-пошукової діяльності.

 

                                                                 С к л а д   к о м і с і ї

 

Китач Олена Ігорівна  _   викладач спеціальних    дисциплін вищої категорії,  голова   циклової комісії   енергетичних дисциплін.

У 1987 році закінчила Криворізький гірничорудний інститут  і отримала пов- ну вищу освіту за спеціальністю «Гірничі машини та комплекси» та здобула  кваліфікацію інженер – механік. У 2009 році закінчила Національну металургійну академію України і отримала повну вищу освіту за спеці- альністю «Металургійне обладнання» та здобула кваліфікацію магістр з  металургійного обладнання. У 2010 році закінчила Національну металургійну академію України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю      «Теплоенергетика» та   здобула кваліфікацію спеціаліст з теплоенергетики.

 

Ялова Альона Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін вищої категорії  комісії енергетичних дисциплін, к.т.н. 

У 2004 році закінчила Криворізький технічний університет   і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплоенергетика» та здобула кваліфікацію магістра теплоенергетики. У 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи» та     здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

 

Приступа Ірина Віталіївна – викладач спеціальних дисциплін  вищої категорії комісії енергетичних дисциплін, викладач-методист.

       У 1983 році закінчила Криворізький гірничорудний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія машинобудування»  та здобула кваліфікацію інженер – механік.

        У 1988 році закінчила Одеський технологічний інститут холодильної промисловості за спеціальністю «Криогенна техніка» та здобула кваліфікацію  інженер – механік.                                                                                                                 

 

 

Коренюк Наталія Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін  вищої категорії комісії енергетичних дисциплін,    заступник    директора   з виховної роботи                                   

 

У 1990  році закінчила Криворізьку філію Національної металургійної академії України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю                   « Металургійне обладнання» та здобула кваліфікацію інженер – механік.

 

 

Сусідко Алла Михайлівна – викладач вищої категорії, завідуюча    енергетичним    відділенням.         

У 2002 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція» та здобула кваліфікацію інженер – будівельник.

 

 

Нагорна Лариса Анатоліївна – викладач спеціальних дисциплін І         категорії комісії енергетичних дисциплін.

         У 1996 році закінчила Криворізьку філію Національної металургійної академії України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю « Металургійне обладнання» та здобула кваліфікацію інженер – механік.

 

 

Напрямки розвитку енергетики залежать від перспектив розвитку країни або її регіонів, та наявності, або можливості постачання паливно-енергетичних ресурсів для вироблення необхідної кількості теплової та електричної енергії. Широкий комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання первинних енергоносіїв в процесі їх перетворення у електричну і теплову енергію, удосконалення обліку всіх видів виробленої та спожитої енергії безумовно є актуальною задачею для сучасної теплоенергетики. Без якісного науково-технічного супроводу розвиток енергетики неможливий. Тому для роботи на цих важливих для будь-якого цивілізованого суспільства напрямках соціально-економічної сфери готуються техніки-теплотехніки спеціальності «Експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного устаткування і систем теплопостачання» . На спеціальності викладаються дисципліни за якими ведеться підготовка: гідравліка; теплотехніка; теплопостачання; водопостачання; котельні установки; основи газопостачання; опалення, вентиляція та кондиціювання повітря; вторинні енергоресурси; монтаж, наладка і експлуатація теплотехнічного устаткування; високотемпературні процеси та апарати; технологія і організація будівництва та ремонту теплових мереж і споруд.  

 На комісії енергетичних дисциплін існує також спеціальність  «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», кваліфікація технік-механік.  Фахівців зі спеціальності готують до експлуатаційної, організаційної, проектно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах переробної і харчової та інших галузей промисловості, де використовуються холодильні машини та установки, обладнання та системи кондиціювання повітря. Наших фахівці чекають на промислових підприємствах харчової промисловості, а також на підприємствах і в організаціях інших галузей, що виробляють і використовують штучний холод і кондиційоване повітря. 

 

        При підготовці фахівців з цієї спеціальності вивчаються дисципліни, що формують професійні знання і уміння: 

обладнання холодильних установок, обслуговування та ремонт компресорів, допоміжного устаткування, холодильних установок торгівельного холодильного обладнання, побутових холодильників, монтаж кондиціонерів, - все це вивчається студентами, які навчаються за спеціальністю «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок».

        Для підготовки техніків-механіків з обслуговування холодильного обладнання, та техніків – теплотехніків для обслуговування теплотехнічного обладнання відділення має сучасну навчально-технічну базу – це 22 кабінету та 13 лабораторій.

 

         Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної та самостійної діяльності, 

впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання. Багато уваги приділяється творчої роботі студентів  Педагогічна майстерність – це риса, яка властива кожному викладачу комісії енергетичних дисциплін. Вони постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок, спрямовують свої зусилля на виховання  активної життєвої позиції, політичної культури молоді, духовності та моралі, свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Батьківщини, а також формують загальнолюдські цінності.

 

      

Печать

ЦК ФІЗВИХОВАННЯ ТА ЗВ

Опубликовано в Циклові комісії

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІЗВИХОВАННЯ ТА ЗВ

        Технікум  займає лідируючу позицію з фізичного виховання та спорту серед ВНЗ – I-II рівня акредитації Дніпропетровської області.

        Почесний знак та II місце за стан фізичного виховання та спорту серед всіх технікумів і коледжів Дніпропетровщини.

       Висока оцінка спортивним досягненням у плаванні, греко-римській боротьбі, баскетболі, легкоатлетичному спорті,  гирьовому спорті, настільному тенісі, волейболу  це результат злагодженої  роботи комісії фізичного виховання і її керівника Є.М.Бублєя.

 

     

     Євген Миколайович Бублей

Керівник фізичного виховання, майстер  спорту з греко-римської боротьби , викладач вищої категорії.

         

 

 

      

 Микола Іванович Семенець

Викладач -методист, викладач вищої категорії.

 

         

 

 

Ігор Алімович Дубовка

Викладач вищої  категорії .

 

 

 

 

 

Олексій Олексійович Яцунок - Викладач - методист, викладач вищої категорії,  майстер спорту з легкої атлетики.

Матеріальна база:

  • спортивний зал
  • тренажерний зал 
  • легкоатлетичний стадіон 

Досягнення циклової комісії :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать

161 «»Хімічні технології та інженерія»

Опубликовано в Циклові комісії

161 «»Хімічні технології та інженерія»

Спеціалізація: «Коксохімічне виробництво»

 

Циклова комісія технологічних дисциплін

Комісія технологічних дисциплін є випускаючою і здійснює підготовку фахівців техніків – технологів.

                Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і займати посади: технік, технік – технолог, технік з підготовки виробництва, технік з налагодження та випробування, технік з підготовки технічної документації, технолог, апаратник, контролер якості продукції, оператор пульту керування та інше.

                Технолог – фахівець інформаційно – комунікаційних технологій.

Інформаційна технологія – сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних для одержання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу, продукту. Застосовуючи різні технології матеріального ресурсу можна одержати різну продукцію.

Інформаційні технології є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства.

Студенти вже завтра будуватимуть майбутнє України. Саме від якості їхньої освіти, знань, які вони отримують у навчальному закладі залежить не тільки подальше життя кожного з них, а й країни.

Кожній людині надається можливість повною мірою реалізувати свій потенціал сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя. Це зумовлює постійну необхідність у професійному вдосконалені, а також необхідність пошуку, підходів до практичної підготовки майбутніх фахівців нового типу.

Фахова спрямованість викладачів надає можливість підготовці молодших спеціалістів – творчих, озброєних теоретичними знаннями, практичними навичками та компетенціями; знаннями принципів нових інформаційних технологій і вміннями користуватися ними; здатних працювати на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; формування їх наукового світогляду; опанування ними відповідного рівня і якості кваліфікації та підвищення інтересу до навчання.

З метою реалізації поставлених завдань необхідно:

-                    задовольняти  попит суспільства на підготовку фахівців всебічно морально – етично вихованих та озброєних основними знаннями, навиками, компетенціями;

-                    задовольняти професійну мобільність фахівців – готовність і здібність до швидкої зміни професій, робочих місць, виконуваних завдань, прискореної адаптації до нових соціально – економічних завдань;

-                    розвивати наукову базу;

-                    підвищувати науковий рівень викладачів;

-                    підвищувати  інтенсивність та якість роботи студентської наукової діяльності (науково – пошукові роботи, робота гуртків та інше);

-                    створення інформаційного простору;

-                    інформатизація професійної підготовки.

Наукова діяльність комісії спрямована на:

-                    сучасність розвитку навчально – виховного процесу;

-                    формування наукового світогляду (впровадження новітніх технологій; сучасного обладнання; розробка технічних рішень; підвищення продуктивності виробництва та якості продукції);

-                    поведінку підприємств в умовах ринку;

-                    розвиток обдарованості (участь студентів у конкурсах, конференціях та інше);

-                    розвиток технічної творчості, як один із елементів засвоєння теоретичних знань з вибраної спеціальності; створення умов для самопізнання, самовизначення особистості;

-                    підвищення якості роботи студентських наукових гуртків з метою формування у студентів наукових поглядів та творчого пошуку в навчальному процесі;

-                    здійснення наукового керівництва роботою студентів під час розробки науково – пошукових робіт;

-                    впровадження наукових рішень у навчальний процес.

 Педагогічний склад циклової комісії технологічних дисциплін

 Має вищу освіту за фахом «Хімічна технологія твердого палива» (1976 рік - НМетАУ).

                Працює з ККХТ НМетАУ з 1990 року. Має високий рівень професійної підготовки, досвід роботи наукового співробітника кафедри «Хімічна технологія твердого палива» НМетАУ.

 Сімонова Галина Федорівна – голова циклової комісії технологічних дисциплін, викладач – методист

 

 


 

 Має вищу освіту за фахом «Хімічна технологія твердого палива» (1985 рік - НМетАУ).

                Працює з ККХТ НМетАУ з 1971 року. Має високий рівень професійної підготовки. Займається вихованням студентської молоді.

Кудінова Галина Михайлівна – викладач професійної та практичної підготовки вищої категорії

 

 


  

Закінчив Дніпропетровський хіміко - технологічний інститут в 1960 році. Працює в ККХТ НМетАУ з 1966 року. На протязі часу займав посаду – директора ККХТ.

 

Гріненко Віталій Петрович – викладач професійної та практичної підготовки вищої категорії

 


    

Має вищу освіту за фахом «Хімічна технологія твердого палива» (2003рік - НМетАУ). Працює з 2012 року.

Кришталь Альона Вікторівна – викладач професійної та практичної підготовки другої категорії

 

 

Робота фахівців циклової комісії направлена на розвиток всебічного морально – етичного виховання та озброєння студентів спеціальності основними знаннями і навичками, знаннями принципів нових інформаційних технологій і вміннями користуватися ними, прагнення розвивати здатність чітко і критично мислити, розв’язувати проблеми та приймати рішення.

Викладачі комісії технологічних дисциплін

 

Комісія посідає одне з пріоритетних місць в системі професійної підготовки фахівців Криворізького коксохімічного технікуму НМетАУ.

                Роботу спеціальності забезпечують висококваліфіковані  фахівці (викладачі – методисти, вищої категорії та спеціалісти)

Під час  навчального процесу студенти  - технологи працюють в аудиторіях «Загальна хімічна технологія», «Процеси та апарати хімічної промисловості», «Технологія коксохімічного виробництва», «Експлуатація апаратів та обладнання КХВ», «Охорона праці», лабораторіях «Методи контролю і аналізу КХВ» (вуглекоксовий блок та хімічного аналізу продуктів коксування), «Процеси та апарати хімічної промисловості». Комп’ютерний клас.

Робота з обдарованою молоддю – розвиток творчих здібностей з метою формування інтелектуальності особистості. Студенти спеціальності 3 – 4 курсів працюють над розробкою науково – пошукових робіт (тематика: інформаційні технології виробництва, сучасні конструкції теплотехнічних споруд, обладнання; розробка діючих моделей, захист навколишнього середовища та інше). Розроблені матеріали науково – пошукових робіт підтверджені працівниками за фахом виробництва ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», НМетАУ, КТУ.

                Студенти являються учасниками Регіональних конкурсів науково – дослідницьких робіт ВНЗ І – ІІ р.а. Південного регіону м. Кривого Рогу. Приймаючи участь вони займають призові місця.

                Як наслідок цієї роботи результати науково – пошукових робіт полягають в основу курсового, дипломного проектування, розробки реальних проектів та інше.

  

Роль такої роботи в навчально – виховному процесі дає змогу не тільки засвоїти необхідний об’єм навчального матеріалу, оволодіти відповідними вміннями і навичками, але і вчить самостійно знаходити рішення, глибоко  і критично мислити, планувати власну освітню діяльність, виявляючи свою компетентність.

                Сучасні інформаційні технології надають майбутньому фахівцю широкі можливості ефективної діяльності під час виконання своїх професійних обов’язків.

 

 

Печать

Суспільних дисциплі

Опубликовано в Циклові комісії

Склад циклової комісії суспільних дисциплін:

 

  1. Іванов Андрій Юрійович – голова циклової предметної комісії
  2. Котов Іван Іванович – викладач
  3. Колесник Ірина Володимирівна – викладач
  4. Зарецька Юлія Олексіївна – викладач

 

Печать

ЦК Механічних дисциплін

Опубликовано в Циклові комісії

  «ДАЙТЕ МЕНІ ТОЧКУ ОПОРУ І Я ПЕРЕВЕРНУ ЗЕМЛЮ» Архімед

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

 Підготовку проводять досвідчені викладачі комісії механічних дисциплін, магістри інженерної механіки та інженери-механіки, фахівці своєї справи. Кожен викладач володіє новітніми формами навчання, що дозволяє охопити як найбільші маси молоді, залучити її до продуктивного оволодіння первинними навичками майбутнього спеціаліста, спрямувати на досягнення найвищих результатів, що дуже важливо у питаннях подальшого працевлаштування і конкурентно-здатності молодшого спеціаліста. Теоретичні заняття проводяться у обладнаних кабінетах і лабораторіях. На базі комісії створена «Лабораторія інформаційних систем і технологій» у якій проводяться лабораторні практикуми із предметів спеціальності на основі новітнього програмного забезпечення.

 

 Іванова Людмила Володимирівна - Голова ЦК, викладач-методист

«Виробниче навчання», «ТОРІМ МАМП», Член обласної методичної ради механіків. Відповідає за підготовку кваліфікованих спеціалістів техніків-механіків.

Педагогічне кредо: «Навчатись, щоб навчати».

 

 Бражнік Лідія АфанасіївнаЗав.механічним відділенням, викладач-методист. «Металознавство, електроконструкційні матеріали», «Основи стандартизації, допуски, посадки та технічні вимірювання»

Педагогічне кредо: «Всі наші студенти обдаровані – це треба відчути»

Зельцер Оксана Анатоліївна

Викладач спеціальних дисциплін вищої категорії:

«Гідро та пневмоприводи», «Технологія»

 Педагогічне кредо: «Навчити дитину бути відмінником не головне, головне — надихнути його до пізнання»

Новікова  Лідія Іванівна      Викладач - методист

 

«МАМП», «Підйомно-транспортні машини»

Педагогічне кредо: Повага до студентів, викладача-колеги, ділу якому присвятила своє життя

Баштова Тетяна Іванівна

Викладач спеціальних дисциплін вищої категорії

 «Обробка різанням, метало ріжучий інструмент та верстати»

Педагогічне кредо: «Знання і майстерність – це на завжди»

Касянчук Григорій Володимирович

Спеціаліст інженер механік

Майстер виробничого навчання

Слюсарна практика

Верстатна практика

 

Педагогічне кредо: «Підвищення інтересу і зацікавленості студентів процесом навчання»

 

Суворова  Олена Вікторівна 

Спеціаліст інженер механік

Викладач спеціальних дисциплін

Лабораторний практикум,

Будівельна справа

Комп’ютеризація інженерної діяльності 

Педагогічне кредо: «Не можна обійняти неосяжного, але треба з чогось починати!»

 

МЕХАНІК – це звучить гордо!

 

 

У наш час науково-технічного прогресу не можливо обійтися без найпростішого обладнання, побутової техніки, засобів пересування. Не всі замислюються, який шлях повинні пройти готові вироби перед тим, як потраплять до нас - до користувачів. По-перше: необхідна сировина – це кольорові та чорні метали, пластики, кераміка та інше. Її видобуток, переробка, виготовлення  інструменту, заготовок, складання деталей у машину, агрегат або процесор пов’язано із використанням складного технологічного обладнання: гірничо-видобувного, металургійного, механоскладального. Шлях створення виробничого обладнання також дуже складний – він починається від проектування конструкції, підбір матеріалів для виготовлення деталей; пристроїв для збирання деталей у вузли, вузлів в машини чи агрегати. Що ми мали якісно виготовлену продукцію у великій кількості і з великою тривалістю її використання необхідні висококваліфіковані фахівці – спеціалісти для проведення технологічного процесу виготовлення обладнання або продукції та обслуговування і ремонту машин, що застосовуються у цьому процесі.

 

Проблеми, над якими працює комісія 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКО КВАЛІФІКОВАНИМИ ФАХІВЦЯМИ ВСІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА НАШОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ,

ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТАМ ТЕХНІКАМ-МЕХАНІКАМ У СКЛАДНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ

Підготовка випускника повинна забезпечувати кваліфікаційні уміння для вирішення професійних завдань: виконання роботи в області науково-технічної діяльності по проектуванню, інформаційному обслуговуванню, організації виробництва, праці і управлінню, метрологічному забезпеченню, технічному контролю;

-         корисне використання природних ресурсів, енергії і матеріалів;

-         розробка методичних і нормативних матеріалів, технічної документації, а також пропозицій і заходів щодо здійснення проектів і програм;

-         проведення комплексного техніко-економічного аналізу для обґрунтованого ухвалення рішень, дослідження можливості скорочення циклу робіт, сприяння підготовці процесу їх реалізації із забезпеченням необхідними технічними даними, матеріалами, устаткуванням;

-         участь в роботах по здійсненню досліджень, в розробці проектів і програм, в проведенні необхідних заходів, пов'язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також у виконанні робіт по стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування, в розгляді різної технічної документації і підготовці необхідних оглядів, відгуків, висновків;

-         виконання роботи по стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування;

-         вивчення і узагальнення, аналіз і систематизація необхідної інформації, технічних даних, показників і результатів роботи, ухвалених рішень, проведення необхідних розрахунків з використанням сучасних комп'ютерних засобів;

-         надання методичної і практичної допомоги при реалізації проектів і програм, планів і договорів;

-         здійснення експертизи технічної документації, нагляду і контролю за станом і експлуатацією устаткування;

-         стеження за дотриманням встановлених вимог, норм, що діють, правив і стандартів;

-         організація роботи по підвищенню науково-технічних знань працівників;

-         розвиток творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, впровадження досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніка, використання передового досвіду для забезпечення ефективної роботи установи, організації, підприємства.