Печать

ЦК Механічних дисциплін

Опубликовано в Циклові комісії

  «ДАЙТЕ МЕНІ ТОЧКУ ОПОРУ І Я ПЕРЕВЕРНУ ЗЕМЛЮ» Архімед

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

 Підготовку проводять досвідчені викладачі комісії механічних дисциплін, магістри інженерної механіки та інженери-механіки, фахівці своєї справи. Кожен викладач володіє новітніми формами навчання, що дозволяє охопити як найбільші маси молоді, залучити її до продуктивного оволодіння первинними навичками майбутнього спеціаліста, спрямувати на досягнення найвищих результатів, що дуже важливо у питаннях подальшого працевлаштування і конкурентно-здатності молодшого спеціаліста. Теоретичні заняття проводяться у обладнаних кабінетах і лабораторіях. На базі комісії створена «Лабораторія інформаційних систем і технологій» у якій проводяться лабораторні практикуми із предметів спеціальності на основі новітнього програмного забезпечення.

 

 Іванова Людмила Володимирівна - Голова ЦК, викладач-методист

«Виробниче навчання», «ТОРІМ МАМП», Член обласної методичної ради механіків. Відповідає за підготовку кваліфікованих спеціалістів техніків-механіків.

Педагогічне кредо: «Навчатись, щоб навчати».

 

 Бражнік Лідія АфанасіївнаЗав.механічним відділенням, викладач-методист. «Металознавство, електроконструкційні матеріали», «Основи стандартизації, допуски, посадки та технічні вимірювання»

Педагогічне кредо: «Всі наші студенти обдаровані – це треба відчути»

Зельцер Оксана Анатоліївна

Викладач спеціальних дисциплін вищої категорії:

«Гідро та пневмоприводи», «Технологія»

 Педагогічне кредо: «Навчити дитину бути відмінником не головне, головне — надихнути його до пізнання»

Новікова  Лідія Іванівна      Викладач - методист

 

«МАМП», «Підйомно-транспортні машини»

Педагогічне кредо: Повага до студентів, викладача-колеги, ділу якому присвятила своє життя

Баштова Тетяна Іванівна

Викладач спеціальних дисциплін вищої категорії

 «Обробка різанням, метало ріжучий інструмент та верстати»

Педагогічне кредо: «Знання і майстерність – це на завжди»

Касянчук Григорій Володимирович

Спеціаліст інженер механік

Майстер виробничого навчання

Слюсарна практика

Верстатна практика

 

Педагогічне кредо: «Підвищення інтересу і зацікавленості студентів процесом навчання»

 

Суворова  Олена Вікторівна 

Спеціаліст інженер механік

Викладач спеціальних дисциплін

Лабораторний практикум,

Будівельна справа

Комп’ютеризація інженерної діяльності 

Педагогічне кредо: «Не можна обійняти неосяжного, але треба з чогось починати!»

 

МЕХАНІК – це звучить гордо!

 

 

У наш час науково-технічного прогресу не можливо обійтися без найпростішого обладнання, побутової техніки, засобів пересування. Не всі замислюються, який шлях повинні пройти готові вироби перед тим, як потраплять до нас - до користувачів. По-перше: необхідна сировина – це кольорові та чорні метали, пластики, кераміка та інше. Її видобуток, переробка, виготовлення  інструменту, заготовок, складання деталей у машину, агрегат або процесор пов’язано із використанням складного технологічного обладнання: гірничо-видобувного, металургійного, механоскладального. Шлях створення виробничого обладнання також дуже складний – він починається від проектування конструкції, підбір матеріалів для виготовлення деталей; пристроїв для збирання деталей у вузли, вузлів в машини чи агрегати. Що ми мали якісно виготовлену продукцію у великій кількості і з великою тривалістю її використання необхідні висококваліфіковані фахівці – спеціалісти для проведення технологічного процесу виготовлення обладнання або продукції та обслуговування і ремонту машин, що застосовуються у цьому процесі.

 

Проблеми, над якими працює комісія 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКО КВАЛІФІКОВАНИМИ ФАХІВЦЯМИ ВСІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА НАШОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ,

ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТАМ ТЕХНІКАМ-МЕХАНІКАМ У СКЛАДНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ

Підготовка випускника повинна забезпечувати кваліфікаційні уміння для вирішення професійних завдань: виконання роботи в області науково-технічної діяльності по проектуванню, інформаційному обслуговуванню, організації виробництва, праці і управлінню, метрологічному забезпеченню, технічному контролю;

-         корисне використання природних ресурсів, енергії і матеріалів;

-         розробка методичних і нормативних матеріалів, технічної документації, а також пропозицій і заходів щодо здійснення проектів і програм;

-         проведення комплексного техніко-економічного аналізу для обґрунтованого ухвалення рішень, дослідження можливості скорочення циклу робіт, сприяння підготовці процесу їх реалізації із забезпеченням необхідними технічними даними, матеріалами, устаткуванням;

-         участь в роботах по здійсненню досліджень, в розробці проектів і програм, в проведенні необхідних заходів, пов'язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також у виконанні робіт по стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування, в розгляді різної технічної документації і підготовці необхідних оглядів, відгуків, висновків;

-         виконання роботи по стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування;

-         вивчення і узагальнення, аналіз і систематизація необхідної інформації, технічних даних, показників і результатів роботи, ухвалених рішень, проведення необхідних розрахунків з використанням сучасних комп'ютерних засобів;

-         надання методичної і практичної допомоги при реалізації проектів і програм, планів і договорів;

-         здійснення експертизи технічної документації, нагляду і контролю за станом і експлуатацією устаткування;

-         стеження за дотриманням встановлених вимог, норм, що діють, правив і стандартів;

-         організація роботи по підвищенню науково-технічних знань працівників;

-         розвиток творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, впровадження досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніка, використання передового досвіду для забезпечення ефективної роботи установи, організації, підприємства.