Печать

КОМІСІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Опубликовано в Uncategorised

Ми живемо в динамічну годину,

Коли багато чого швидко міняється.

Незмінними залишаються наші принципи:

обов’язковість, надійність,якість.

Цих принципів ми будемо дотримуватися неухильно.

 

Проблеми, над якими працює комісія фундаментальних дисциплін

          Гуманізація та гуманітаризація учбового процесу.

          Проведення роботи по якісному поліпшенню робочої документації.

          Підготовка навчально-методичного забезпечення для самостійної роботи студентів.

          Адаптація студентів нового набору.

          Впровадження інтерактивних методів і форм навчання.

          Індивідуалізація і диференціація навчального процесу.

          Організація роботи з обдарованою молоддю.

 


Викладачі нашої комісії:

Соломяна Таміла Вікторівна

голова циклової комісії;

викладач математики;

категорія вища, викладач-методист;

стаж: 27 років

 

Педагогічне кредо: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех кому преподаешь»

 

 

Пугач Ольга Григорівна

викладач математики;

категорія вища;

стаж: 16 років.

 

 

Педагогічне кредо: «Жити – навчаючись, навчаючи – жити»

 

 

Єфімова Олена

В’ячеславівна

викладач математики;

І кваліфікаційна категорія;

стаж: 13 років.

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічне кредо: «Викладач має бути живим взірцем доброзичливості, ставиться до дітей по – батьківському»

 

 

Пугач Григорій Семенович

заступник директора з навчальної роботи;

викладач фізики;

категорія вища;

стаж: 46 років

 

 

 

 

 

 

 

Клочек Наталія Дмитрівна

викладач фізики;

вища категорія, викладач-методист;

стаж: 24 роки.

 

 

 

 

 

 

Пилипчак Наталія Олександрівна

викладач інформатики

І кваліфікаційна категорія;

стаж: 12 років

 

Педагогічне кредо: «Людина  освічена та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає»

 

Криволевич Ірина Анатоліївна

викладач інформатики,

вища категорія

стаж: 15 років

 

 

Педагогічне кредо: «Відкриття народжуються там,

де закінчуються знання вчителя й починається нове знання учня»

 

 

Баранова Ольга Іванівна

викладач інженерної графіки,

вища категорія, викладач-методист

стаж: 41 рік

 

 

Сандул Євген Олександрович

викладач технічної механіки,

вища категорія, викладач-методист;

стаж: 34 роки

 

Касянчук Ольга Іванівна

лаборант комісії

стаж: 31 рік

 

Лєзіна Ольга Михайлівна

лаборант комісії

стаж: 39 років

Дисципліни (предмети) за якими ведеться підготовка: математика, основи вищої математики, вища математика, фізика, астрономія, інформатика, інженерна графіка, нарисна геометрія, креслення, технічна механіка, теоретична механіка, опір матеріалів, основи конструювання, основи технічної механіки.

Колектив комісії веде підготовку висококваліфікованих фахівців на сучасному науково-методичному рівні. Значна увага приділяється практичній діяльності, що втілює в собі результати й висновки теоретичного вивчення дисциплін, а також оптимальної реалізації творчого потенціалу кожного студента.

Діяльність комісії спрямована на постійне відновлення й удосконалювання раніше розроблених програмних і методичних ресурсів, а також на створення нових, що дозволяють активізувати навчальну діяльність і домогтися гідних результатів.

Матеріальна база

- 3 кабінети «Математики»

- 2 кабінети «Креслення»

- комп’ютерний клас

- кабінети «Технічна механіка», «Фізика»

- лабораторія «Фізика»

- лабораторія «Опір матеріалів»

- комп'ютерний кабінет курсового та дипломного проектування

 

Кабінет інформатики                                        Кабінет фізики

    

Кабінети математики

   

 Кабінети креслення та технічної механіки

   

 Кабінет курсового та дипломного проектування

  

СТУДЕНТСЬКЕ ПРОЕКТНЕ - КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

 ККХТ НМетАУ

Все почалося в 2005 році – технікум придбав університетську ліцензію на користування Системою Автоматичного ПРоектування КОМПАС-ГРАФІК, КОМПАС – 3D.

В технікумі починає працювати ініціативна група викладачів і студентів по опануванню програмними продуктами компаній АСКОН.

В 2006 році –  взяли участь в регіональному конкурсі «Єдність в розмаїтті». Ми були першими в регіоні хто запропонував комп’ютерне моделювання, як основу технічної творчості. В рамках науково-дослідницької роботи було спроектовано «Вузол отримання чистого азоту», а також демонстраційна  модель  «Шкаф  датчиків». Роботи відзначенні як інноваційні і перспективні.

     Конкурс став стартовою площадкою. Ми повірили в себе і з 2006 року почали брати участь в міжнародному молодіжному конкурсі «Будущие Асы КОМПьютерного 3D моделирования». Конкурс проводиться серед навчальних закладів ліцензійних користувачів системою трьохмірного моделювання КОМПАС – 3D

  

    Для студентів – це можливість продемонструвати талант і майстерність    моделювання, привернути на себе увагу професіоналів і отримати визнання.

   Для викладача  - перевірка методик навчання в дії, обмін ідеями, нові шляхи підвищення якості.

Позаурочна робота

При викладанні математики, фізики та інформатики необхідно не тільки навчати, а й виховувати. В рамках декади фізико-математичних дисциплін були проведені такі заходи: інтелектуальні конкурси «Ерудит» та «Знатоки», які були напрямлені на підвищення інтересу до предмета, виховання у студентів відповідальності та здатності до взаємодії.

 

Також був проведений захід «Простір і час академіка М.П.Кравчука». Метою даного виховного заходу було ознайомлення студентів з життям та науковою діяльністю українського математика, а головне виховання у студентів почуття поваги та гордості за великий внесок українського вченого у математичну науку.

Відкритий захід під назвою «Цікаво про математику» надав можливість  ознайомити студентів з цікавими фактами з історії математики («Таємне життя чисел»), а також показати багатогранне застосування математики у різних сферах («Математика та прогнозування» та «Математика та мистецтво»). Даний захід формує філософське сприйняття світу як органічне поєднання духовності і науковості; розвиває пізнавальний інтерес до вивчення математики.

Такі заходи виховують естетичний смак та сприяють всебічному розвитку особистості розширюють кругозір студентів.

Фотогалерея

усного журналу «Цікаво про математику»

 

Поширенням досвіду викладачів комісії є:

-       розробка навчально-методичних посібників з предметів.

-       публікації статей у фахових виданнях;

-       публікація розробок відкритих занять та виховних заходів на освітньому порталі «Форум педагогічних ідей». Кожному учаснику «Форуму» звичайною поштою надсилається сертифікат на публікацію в педагогічному журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».

В рамках дня відкритих дверей, що відбувся 25.11.16 року у Криворізькому коксохімічному технікумі для учнів 9-х класів була проведена гра – «квест» під назвою «Мандрівка навчальним закладом». За результатами квесту учні шкіл отримали нагороди як переможці у таких номінаціях:

1 Найспритніші;

2 Найкмітливіші у фізиці;

3 Найкмітливіші у логіці;

4 Найкмітливіші у математиці;

5 Найерудованіші.