Печать

СКЛАД ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ

Опубликовано в Циклові комісії

Зіброва Тетяна Вікторівна, 1957 р. н. голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладач української мови та літератури.

Освіта: Дніпропетровський державний університет, 1980 р.

Спеціальність: філолог, викладач української мови і літератури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 36 р. У ККХТ НМетАУ працює з 1988 р.

 

Проблемне питання: «Формування духовної особистості на заняттях української літератури».

 2.Проценко Валентина Іванівна, 1970 р. н., викладач української  

    мови та літератури.

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут, 1992 р.

Спеціальність: викладач української мови і літератури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 24 р. У ККХТ НМетАУ працює з 1994 р.

 

Проблемне питання: «Розвиток критичного мислення на заняттях української мови і літератури – шлях до формування професійної компетентності випускника».

     3.Корнієнко Світлана Михайлівна, 1970 р.н. викладач української  

    мови та літератури.

Освіта:Криворізький державний педагогічний інститут,1992 р.

Спеціальність: викладач української мови і літератури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 24 р. У ККХТ НМетАУ працює з 1995 р.

 

Проблемне питання: «Розвиток пошуково-пізнавальної активності студентів на заняттях української мови і літератури».

 Ястребкова Юлія В’ячеславівна, 1967 р. н., викладач зарубіжної літератури, української мови та літератури.

Освіта:Криворізький державний педагогічний інститут,1988 р.

Спеціальність: викладач зарубіжної літератури, української мови і літератури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 26 р. У ККХТ НМетАУ працює з 2000 р.

 

Проблемне питання: «Формування читацької компетентності на заняттях світової літератури».

 Комарова Любов Захарівна, 1951 р. н., викладач німецької мови.

Освіта: Львівський державний університет,1980 р.

Спеціальність: філолог, викладач німецької мови.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи:  У ККХТ НМетАУ працює з 1993 р.

 

Проблемне питання: «Робота з обдарованими студентами на заняттях німецької мови».

 Савкіна Наталя Григорівна, 1955 р. н., викладач англійської, французької мови.

Освіта: Дніпропетровський державний університет,1978 р.

Спеціальність: філолог, викладач французької мови.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи:  У ККХТ НМетАУ працює з 1994 р.

 

Проблемне питання: «Особистісно зорієнтоване навчання на заняттях англійської мови».

 Умник Лілія Олександрівна, 1986 р. н., викладач англійської мови і літератури.

Освіта: Криворізький державний педагогічний університет,2010 р.

Спеціальність: викладач англійської мови і літератури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії.

Стаж роботи:  10 р. У ККХТ НМетАУ працює з 2013 р.

 

Проблемне питання: «Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях англійської мови».

 Романішина Катерина Володимирівна, 1986 р.н., викладач англійської мови.

Освіта: Криворізький державний педагогічний університет,2008 р.

Спеціальність: викладач англійської мови і літератури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи:  2 р .У ККХТ НМетАУ працює з 2014 р.

 

Проблемне питання: «Використання інформаційно-комунікативних технологій на заняттях англійської мови». 

Основні напрямки роботи комісії

 

-         Розвиток загальнокультурної, власне читацької, літературної комунікативно-мовленнєвої та інформаційної компетентності;

-         втілення ефективних форм і засобів комп’ютерного навчання, використання мультимедійних технологій при проведенні занять;

-         формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості;

-         впровадження інноваційних та інтерактивних методів навчання;

-         розвиток інтелекту, ерудиції студентів, вміння робити висновки та узагальнення, співставляти та аналізувати літературний матеріал;

-         впровадження компетентісного  та особистісно зорієнтованого навчання;

-         формування широкої читацької компетенції у студентів, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях;

-         активізація роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуково-дослідницької роботи, участі в конкурсах, олімпіадах;

-         створення оптимальних можливостей для розвитку самостійного творчого мислення студентів, активізації їхньої пізнавальної діяльності, формування патріотичних почуттів під час вивчення літератури;

-         підвищення загальнокультурного рівня студентів, збереження традицій минулого, любові до рідної мови, до своєї країни.

 Навчальна методична робота викладачів ЦК філологічних дисциплін спрямована на розвиток духовно ціннісних орієнтирів особистості студента, її гуманістичний світогляд - на впровадження активних форм і методів нових педагогічних технологій навчання, на вдосконалення і розробку інноваційних методів проведення занять.