Печать

Комісія енергетичних дисциплін

Опубликовано в Циклові комісії

Комісія енергетичних дисциплін (ЦКЕнД)

                                                                                                                           

                  Наш девіз:

 «Мы не идем за техническим прогрессом – мы его делаем!»

      Циклова  комісія енергетичних дисциплін забезпечує процес оволодівання студентами науковими теоретичними знаннями, здійснює професійну підготовку, створює умови для творчо-пошукової діяльності.

 

                                                                 С к л а д   к о м і с і ї

 

Китач Олена Ігорівна  _   викладач спеціальних    дисциплін вищої категорії,  голова   циклової комісії   енергетичних дисциплін.

У 1987 році закінчила Криворізький гірничорудний інститут  і отримала пов- ну вищу освіту за спеціальністю «Гірничі машини та комплекси» та здобула  кваліфікацію інженер – механік. У 2009 році закінчила Національну металургійну академію України і отримала повну вищу освіту за спеці- альністю «Металургійне обладнання» та здобула кваліфікацію магістр з  металургійного обладнання. У 2010 році закінчила Національну металургійну академію України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю      «Теплоенергетика» та   здобула кваліфікацію спеціаліст з теплоенергетики.

 

Ялова Альона Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін вищої категорії  комісії енергетичних дисциплін, к.т.н. 

У 2004 році закінчила Криворізький технічний університет   і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплоенергетика» та здобула кваліфікацію магістра теплоенергетики. У 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи» та     здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

 

Приступа Ірина Віталіївна – викладач спеціальних дисциплін  вищої категорії комісії енергетичних дисциплін, викладач-методист.

       У 1983 році закінчила Криворізький гірничорудний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія машинобудування»  та здобула кваліфікацію інженер – механік.

        У 1988 році закінчила Одеський технологічний інститут холодильної промисловості за спеціальністю «Криогенна техніка» та здобула кваліфікацію  інженер – механік.                                                                                                                 

 

 

Коренюк Наталія Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін  вищої категорії комісії енергетичних дисциплін,    заступник    директора   з виховної роботи                                   

 

У 1990  році закінчила Криворізьку філію Національної металургійної академії України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю                   « Металургійне обладнання» та здобула кваліфікацію інженер – механік.

 

 

Сусідко Алла Михайлівна – викладач вищої категорії, завідуюча    енергетичним    відділенням.         

У 2002 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція» та здобула кваліфікацію інженер – будівельник.

 

 

Нагорна Лариса Анатоліївна – викладач спеціальних дисциплін І         категорії комісії енергетичних дисциплін.

         У 1996 році закінчила Криворізьку філію Національної металургійної академії України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю « Металургійне обладнання» та здобула кваліфікацію інженер – механік.

 

 

Напрямки розвитку енергетики залежать від перспектив розвитку країни або її регіонів, та наявності, або можливості постачання паливно-енергетичних ресурсів для вироблення необхідної кількості теплової та електричної енергії. Широкий комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання первинних енергоносіїв в процесі їх перетворення у електричну і теплову енергію, удосконалення обліку всіх видів виробленої та спожитої енергії безумовно є актуальною задачею для сучасної теплоенергетики. Без якісного науково-технічного супроводу розвиток енергетики неможливий. Тому для роботи на цих важливих для будь-якого цивілізованого суспільства напрямках соціально-економічної сфери готуються техніки-теплотехніки спеціальності «Експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного устаткування і систем теплопостачання» . На спеціальності викладаються дисципліни за якими ведеться підготовка: гідравліка; теплотехніка; теплопостачання; водопостачання; котельні установки; основи газопостачання; опалення, вентиляція та кондиціювання повітря; вторинні енергоресурси; монтаж, наладка і експлуатація теплотехнічного устаткування; високотемпературні процеси та апарати; технологія і організація будівництва та ремонту теплових мереж і споруд.  

 На комісії енергетичних дисциплін існує також спеціальність  «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», кваліфікація технік-механік.  Фахівців зі спеціальності готують до експлуатаційної, організаційної, проектно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах переробної і харчової та інших галузей промисловості, де використовуються холодильні машини та установки, обладнання та системи кондиціювання повітря. Наших фахівці чекають на промислових підприємствах харчової промисловості, а також на підприємствах і в організаціях інших галузей, що виробляють і використовують штучний холод і кондиційоване повітря. 

 

        При підготовці фахівців з цієї спеціальності вивчаються дисципліни, що формують професійні знання і уміння: 

обладнання холодильних установок, обслуговування та ремонт компресорів, допоміжного устаткування, холодильних установок торгівельного холодильного обладнання, побутових холодильників, монтаж кондиціонерів, - все це вивчається студентами, які навчаються за спеціальністю «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок».

        Для підготовки техніків-механіків з обслуговування холодильного обладнання, та техніків – теплотехніків для обслуговування теплотехнічного обладнання відділення має сучасну навчально-технічну базу – це 22 кабінету та 13 лабораторій.

 

         Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної та самостійної діяльності, 

впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання. Багато уваги приділяється творчої роботі студентів  Педагогічна майстерність – це риса, яка властива кожному викладачу комісії енергетичних дисциплін. Вони постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок, спрямовують свої зусилля на виховання  активної життєвої позиції, політичної культури молоді, духовності та моралі, свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Батьківщини, а також формують загальнолюдські цінності.