21.03.2024 р. викладачі фізики Пилипчак Н.О. та математики Пугач О.Г. провели відкрите регіональне бінарне заняття з теми «Похідна у фізиці» у вигляді Вебквесту зі студентами групи ТЕ-23 1/9 спеціальності 144 «Теплоенергетика».

На занятті були використані інформаційно-комунікаційні технології: скрайбінг, гейміфікація; вебквест «Кабінет фізики та математики» та опитувальник «Похідна у фізиці» на онлайн-платформі Genial.ly; опитувальник на онлайн-платформі Mentimeter; додатки Гугл: Jamboard та роздільні кімнати Breakout Rooms; онлайн симуляція фізичних процесів та явищ Walter-fendt.

Вебквест був проведений  у форматі «Замкненої кімнати». Студенти виконували послідовність завдань, щоб отримати ключ для виходу з кімнати.

Дякуємо студентам за активну участь!

Регіональне бінарне заняття “Похідна у фізиці”