23.11.2023 р. у групі ГМ–21 1/9 класним керівником Пугач О.Г. була дистанційно проведена виховна година «Рівність прав чоловіків і жінок» в рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насилля”.

Мето заходу було провести інформаційну та просвітницьку роботу з питань забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків; ознайомити студентів з державною політикою з утвердження гендерної рівності в Україні; сприяти формуванню гендерної культури та подоланню усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок і чоловіків у суспільстві; виховувати соціально-компетентну та толерантну особистість.

У ході бесіди піднімалися та обговорювалися наступні питання:

1) Що таке гендерна рівність?

2) Які переваги гендерної рівності?

3) Чому ми досі не досягли повної гендерної рівності?

4) Що таке гендерна дискримінація? Її прояви у повсякденному житті.

5) Які правові засади забезпечують рівність прав чоловіків і жінок в Україні?

6) Як з гендерною рівністю в Україні?

Виховна година «Рівність прав чоловіків і жінок»