11 листопада 2022 року в коледжі відбулися  відкриті заняття викладачів циклової комісії «Комп’ютерно – інтегровані технології, теплоенергетика та автоматизація».

Заняття з предмета «Проєктування автоматизованих систем» на тему «Проєктування САР з використанням сучасних засобів автоматизації» в групі АТ – 19 1/9 проведене викладачем вищої категорії Демидюк Н.В. Під час заняття були продемонстровані використання сучасних систем автоматизованого проєктування, їх можливості і якісний вплив на навчання, якийзабезпечує індивідуалізацію навчання з урахуванням здібностей студентів, їх можливостей, побажань та інтересів.

Заняття з предмета «Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизації» було проведене викладачем  вищої категорії Маковською Т.В.

Під час заняття бувпродемонстрований монтаж основних засобів автоматизації. Студенти показали інструкції на прилади та монтажні схеми, пояснюючи їх.

Дані заняття поєднані між собою – студенти спочатку проєктують, а потім здійснюють монтаж засобів автоматизації. Це доповнює повну світлину спеціальності. Таким чином, студенти навчаються не тільки проєктувати та здійснювати монтаж ЗА в сучасних програмах, але й аналізувати свої помилки, виправляти їх, тобто комплексно вирішувати задачі автоматизації. Це сприяє підвищенню рівня майбутнього фахівця в даній галузі.

Відкриті заняття викладачів циклової комісії «Комп’ютерно – інтегровані технології, теплоенергетика та автоматизація».