1 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з  Додатком

1 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з Додатком

2 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з Додатком

3 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з Додатком

3 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з Додатком

Наказ