ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

 

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

Наукова періодика України – інформаційний ресурс Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Наукова електронна бібліотека НБУВ

Бібліотечні інтернет-ресурси (бібліотека Верховної Ради України)

Відкрита книга – безкоштовна онлайн-бібліотека класичної української та світової літератури. Портал розміщує лише ті літературні твори, які перейшли у суспільне надбання. Матеріали можна завантажити у форматах pdf, fb2, doc, epub.

ЗАКОРДОННІ БІБЛІОТЕКИ

OpenLibrary  – бібліотека творів класичної літератури, налічує понад мільйон матеріалів різними мовами.

Електронна бібліотека української літератури Торонтського університету (Канада) – особистий проект професора університету Максима Тарнавського. Бібліотека створена для забезпечення вільного і безкоштовного доступу до електронних текстів української літератури всім зацікавленим читачам.

 

БІБЛІОТЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Бібліотека Дніпровського державного технічного університету

Бібліотека Національної металургійної академії України

Бібліотека Херсонського національного технічного університету

Бібліотека Центральноукраїнського національного технічного університету

Бібліотека Черкаського державного технологічного університету

НБ Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

НБ Запорізького національного університету

НБ Національного університету “Запорізька політехніка”

НБ Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

НБ Херсонського державного університету

НТБ Вінницького національного технічного університету

НТБ ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

НТБ Державного університету “Одеська політехніка”

НТБ Донецького національного технічного університету

НТБ ім. Г.І.Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

НТБ Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”

НТБ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

НТБ Національного університету “Львівська політехніка”

НТБ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Центральна НБ Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

 

 

ПЕРІОДИЧНІ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИДАННЯ  (ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ)

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

Актуальні проблеми економіки

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Екологічна безпека та природокористування

Економіка України

Економіст

Електроніка та Зв’язок

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

Інженерна геодезія

Інновації молоді в машинобудуванні

Інтегровані технології та енергозбереження

Інформаційні системи, механіка та керування

Кибернетика и вычислительная техника

Кокс и химия

Комп’ютерні та інформаційні системи і технології

Маркетинг в Україні

Менеджмент = Management: зб. наук. пр.

Металлург

Металознавство та термічна обробка металів

Охорона праці  

Прикладна геометрія та інженерна графіка

Проблеми машинобудування

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості

Техничні гази

Технічні науки та технології

Уголь

Український метрологічний журнал / Ukrainian Metrological Journal

Фінанси України

 Хімічна промисловість України

Холодильна техніка та технологія

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЦИКЛА

Англійська мова й література

Біологія І екологія

Географія та економіка в рідній школі

Дивослово (науково-методичний журнал)

Учительський журнал on-line