В И П И С К А

з Правил внутрішнього  трудового розпорядку КТК НМетАУ

 

1.7. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження і діють без обмеження строку (до внесення у них змін та до прийняття нових правил).

1.8. Незнання правил внутрішнього розпорядку технікуму не звільняє від дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

2.7. Працівники технікуму  зобов’язані проходити обов’язковий  медичний огляд один раз на рік.

2.8. Відповідно до ст. 46 КЗпП  України, ст.17 Закону України «Про охорону праці»  роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, від роботи без збереження  заробітної плати. Крім того  працівника може в установленому порядку притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

 

4.1. Основні обов’язки працівників технікуму:

 • сумлінно виконувати службові обов’язки, покладені на них трудовим договором;
 • працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати накази або розпорядження адміністрації, встановлені норми праці, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, не допускати дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх службові обов’язки;
 • дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку технікуму, вимог охорони праці, забезпечення безпеки праці і пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, передбачених відповідними правилами і інструкціями;
 • виконувати рішення, накази (розпорядження), доручення директора технікуму або його заступників, керівника структурного підрозділу;
 • підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, залишаючи своє робоче місце в чистоті протягом робочого дня та по його закінченню, не залишати на столах та інших відкритих місцях робочу документацію, документи для службового користування, закривати сейфи і шафи, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку;
 • зберігати персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
 • суворо дотримуватись вимог щодо заборони паління у приміщенні;
 • поводитися гідно, не користуватися ненормативною лексикою;
 • ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • у разі хвороби обов’язково повідомляти відділ кадрів про тимчасову відсутність, та керівника структурного підрозділу.
 • по виходу на роботу своєчасно подати оформлений належним чином лист непрацездатності. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора  щодо причин своєї відсутності.
 • негайно повідомляти адміністрацію технікуму або безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і здоров’ю людей, збереження майна технікуму.
 • працівники технікуму повинні виконувати доручену їм роботу особисто і не мають права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

5.13. Працівники, що з’явилися на роботу в нетверезому стані,  до роботи не допускаються i питання про можливість їх подальшої роботи вирішується адміністрацією технікуму згідно чинного законодавства.

5.14. У випадку неявки на роботу працівник зобов’язаний до початку робочого дня (до 9:00), але не пізніше 11:00 попередити про причину своєї відсутності безпосереднього керівника та працівника  відділу кадрів.

5.15. Відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, згідно пункту 4 статті 40 КЗпП вважається прогулом і може бути підставою для звільнення.

 

              ( Телефон : (0564)   94-73-16

e-mail:   приймальна    kkht@i.ua

                             відділ кадрів vk@kkht.dp.ua