Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький технічний фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»  у 2022 році

Загальні положення

Підставою для оголошення прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький технічний фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій» є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та затверджені педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти) правила прийому до закладу освіти

Правила прийому 2022 року (зі змінами)

Вступ в ВСП КТФК УДУНТ – 2022

Графік роботи приймальної комісії

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Положення про мотиваційний лист

Положення про індивідуальну усну співбесіду

Положення про студентський гуртожиток

Строки прийому заяв та документів

Методичні_рекомендації_для_вступників

ІСПИТИ З МОВИ

Методичні рекомендації основних тем

 

Як легко отримати кваліфікований електронний підпис від ПриватБанку і посилання на відео

https://www.youtube.com/watch?v=wRY_xi4WVO4