1. Ліцензія

ПЕРЕГЛЯНУТИ

2. Інформаційна довідка

ПЕРЕГЛЯНУТИ

3. ВІДОМОСТІ  про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

4. ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

5. ВІДОМОСТІ  про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

6. Акт прийому готовності 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

7. Акти і протоколи готовності

ПЕРЕГЛЯНУТИ

8. Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

ПЕРЕГЛЯНУТИ