Галузь знань — 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»

Спеціальність — 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

На зламі тисячоліть характерною ознакою розвитку суспільства є комп’ютеризація та автоматизація, тобто проникнення новітніх технологій у всі сфери діяльності людини.

Бурхливий розвиток мікропроцесорної техніки призводить до широкого використання у виробництві обчислювальної техніки, складних приладів і систем управління, а це у свою чергу вимагає наявності висококваліфікованих фахівців.

Фахові молодші бакалаври з монтажу, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва і фахові молодші бакалаври з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки можуть проєктувати, створювати та експлуатувати різноманітні електронні пристрої і системи, що використовуються при вимірюванні, контролі, діагностиці, автоматизації і управлінні технологічними процесами, передачі даних в інформаційних мережах.

Освітньо-професійна програма — Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Освітньо-професійна програмаАвтоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців на основі Базової загальної середньої освіти (9 класів)
 • 2 роки 10 місяців на основі Повної загальної середньої освіти (11 класів)

Ви зможете працювати:

 • на підприємствах з автоматизованими лініями виробництва різних галузей промисловості;
 • в установах, що обслуговують та експлуатують обчислювальну та організаційну техніку;
 • в установах, що забезпечують комунікаційні системи (Internet зв’язок, тощо);
 • у відділах автоматизації, контрольно-вимірювальних систем, систем оповіщення та сигналізації підприємств.

Після закінчення навчання випускники зможуть займати посади:

 • технік з автоматизації виробничих процесів;
 • електромеханік;
 • технік інформаційно-обчислювального центру;
 • технік-оператор електронного устаткування;
 • технік з комплексної автоматизації і телемеханіки;
 • технік з ремонту приладів та апаратури;
 • технік-технолог (електроніка, робототехніка);
 • технік-конструктор (електроніка, робототехніка);
 • технік з налагодження та випробувань;
 • технік-електромеханік (обслуговування промислових роботів).

Після отримання диплома випускники мають можливість подальшого навчання для здобуття вищої освіти.

Якщо Вас цікавить нова техніка, електроніка, комп’ютерні системи, Ви відслідковуєте наукові досягнення в галузі автоматизації виробничих процесів та маєте за мету успішну кар’єру на провідних підприємствах країни, мрієте про гідну оплату вашої праці, то ця спеціальність — Ваш кращий вибір.
Приходьте до нас!