Галузь знань – 16 «Хімічна та біоінженерія»

Спеціальність –161 «Хімічні технології та інженерія»

Хімічна технологія вивчає способи і процеси виробництва продуктів, що відбуваються за участь хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільними  шляхами; знайшла застосування в усіх галузях науки, техніки та виробництва, забезпечує переробку корисних копалин у цінні продукти, має значний вплив на продуктивність сільськогосподарського виробництва. Не менш значною є роль  у виробництві пластмас, фарб, будівельних матеріалів, синтетичних тканин і миючих засобів, косметично-парфумерних засобів, фармацевтичних препаратів. Саме хімік-технолог розробляє нові й удосконалює діючі технології виробництва продукції. Результатом діяльності фахівця є економічний і технічно доступний проект одержання в промислових масштабах необхідного продукту, виду енергії.  Знання хімічних перетворень речовин допомагають людині не тільки підвищувати загальну ерудицію, а й пізнавати себе та навколишній світ.

Освітня програма – Хімічні технології та інженерія

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі  базової загальної середньої освіти

                     2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Техніки-технологи цієї спеціальності працюють на металургійних, хімічних, коксохімічних, газо-нафтопереробних підприємствах, гірничо-збагачувальних комбінатах та на підприємствах по водо забезпеченню міста.

Технологи – це фахівці майбутнього, вміють вирішувати інженерні та наукові проблеми, високо затребувані на ринку праці в сучасних умовах, потрібні на ресурсоперероблюючих підприємствах, в фармацевтичних компаніях, косметичних фірмах. Але справжній бум хімічної технології – розвиток ринку будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і займати посади: технік, технік – технолог, технік з підготовки виробництва, технік з налагодження та випробування, технік з підготовки технічної документації, технолог, апаратник, дозувальник, контролер якості продукції, оператор пульту керування, майстер виробництва, диспетчер, технік-хімік-лаборант, лаборант та інше.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах в галузі знань «Хімічна та біоінженерія».

Сучасні інформаційні технології надають майбутньому фахівцю широкі можливості ефективної діяльності під час виконання своїх професійних обов’язків.