Галузь знань – 15 «Автоматизація та приладобудування»

Спеціальність –151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автоматизація в сучасному суспільстві визначає інноваційний розвиток усіх сфер людської діяльності. Мікропроцесорними засобами автоматизації оснащені автомобілі та побутова техніка, машинобудівне та торгівельне обладнання. Комплексна автоматизація сучасних виробництв у всіх галузях промисловості об’єднує в своєму складі промислові комп’ютери, компоненти зв’язку та локальні мережі, системи комп’ютерного регулювання і управління технологічними процесами і верстатами, системи візуалізації і машинного зору, програмне забезпечення.

Освітня програма Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі  базової загальної середньої освіти

                     2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти або освітнього рівня кваліфікований робітник

           Кваліфікація – техніки по експлуатації верстатного устаткування механіко-ремонтних ділянок підприємств

Наочна галузь діяльності – монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем. Спеціальність є затребуваною та перспективною, особливістю напряму є глибоке вивчення і за­стосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосувати її для створення інформаційних та керуючих систем.

          Можуть працювати:  монтаж та обслуговування електроустаткування; монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури; ремонт (спеціалізований) контрольно-вимірювальної апаратури;помічником  керівників  підприємств,  установ  та  організацій; техніком  з  планування; фахівцем  з  проектування технологічного виробництва на  підприємствах по водо забезпеченню міста.