Галузь знань – 14 Електро інженерія

Спеціальність – 142 «Енергетичне машинобудування»

Енергетичне машинобудування – галузь виробництва промислового обладнання для генерації і передачі електричної енергії. Область професійної діяльності даної спеціальності – налагодження та монтаж енергетичного обладнання, організаційно-управлінська діяльність. Це робота з машинами, установками, двигунами і апаратами з виробництва, перетворення і споживання різних форм енергії (парові і водогрійні котли, холодильні установки, компресори та вакуумні установки, парогенератори, енергетичні установки, парові, газові турбіни та двигуни).

Освітня програма – Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі  базової загальної середньої освіти

                     2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

         Кваліфікація – технік-механік по монтажу і обслуговуванню холодильно-компресорних машин та установок

Енергомашинобудування – одна з провідних базових галузей промисловості. Без машин і апаратів, призначених для перетворення різних форм енергії жодне промислове підприємство не зможе працювати. Тому випускники даної спеціальності будуть затребувані на ринку праці завжди.

Можуть працювати:  машиністи, механіки, слюсаря – ремонтники, слюсаря – монтажники холодильних установок, установок кондиціювання повітря, компресорних і насосних установок; менеджери з продажу кондиціонерів та холодильної техніки в торговельних мережах та сервісних пунктах; апаратники установок розділення повітря; апаратники по обслуговуванню скрапленого водню та гелю; машиністи турбокомпресорних установок.

Спеціальність – 144 Теплоенергетика

Теплоенергетика – вивчає паливо, виробництво електроенергії і тепла, і стає все більш актуальною в усьому світі, особливо у зв’язку з різким коливанням цін на енергію. Об’єктами теплоенергетики є всі комунальні та промислові установки і апарати, що забезпечують процеси нагріву або охолодження з метою забезпечення їх довговічної та безпечної експлуатації.

 

Освітня програма Експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного устаткування і систем теплопостачання

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі  базової загальної середньої освіти

                     2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

           Кваліфікація – технік-механік по експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного

устаткування і систем теплопостачання

 Фахівці з теплотехніки та енергетики займаються організацією робочих місць, їх технічним оснащенням, розміщенням технологічного обладнання. Контролюють дотримання технологічної дисципліни, норм витрати палива і всіх видів енергії. Стежать за якістю продукції, що випускається, його відповідністю існуючим нормам. Беруть участь в роботах з доведення та освоєння технологічних процесів. Відповідають за екологічну безпеку на виробництві.

           Можуть працювати:  технік-інспектор з планування, збуту теплової енергії, (комунальна теплоенергетика) житлове та комунальне господарство населених пунктів; фахівець з обліку теплової енергії; інспектор теплообмінного пункту, інспектор інспекції енергонагляду; фахівець з управління енергозбереженням в будівлях,  теплоізоляції труб; фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж і споруд водопровідного господарства