Галузь знань – 14 Електро інженерія

Спеціальність – 144 Теплоенергетика

Теплоенергетика – вивчає паливо, виробництво електроенергії і тепла, і стає все більш актуальною в усьому світі, особливо у зв’язку з різким коливанням цін на енергію. Об’єктами теплоенергетики є всі комунальні та промислові установки і апарати, що забезпечують процеси нагріву або охолодження з метою забезпечення їх довговічної та безпечної експлуатації.

 

Освітня програма Експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного устаткування і систем теплопостачання

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі  базової загальної середньої освіти

                     2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

           Кваліфікація – технік-механік по експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного

устаткування і систем теплопостачання

 Фахівці з теплотехніки та енергетики займаються організацією робочих місць, їх технічним оснащенням, розміщенням технологічного обладнання. Контролюють дотримання технологічної дисципліни, норм витрати палива і всіх видів енергії. Стежать за якістю продукції, що випускається, його відповідністю існуючим нормам. Беруть участь в роботах з доведення та освоєння технологічних процесів. Відповідають за екологічну безпеку на виробництві.

           Можуть працювати:  технік-інспектор з планування, збуту теплової енергії, (комунальна теплоенергетика) житлове та комунальне господарство населених пунктів; фахівець з обліку теплової енергії; інспектор теплообмінного пункту, інспектор інспекції енергонагляду; фахівець з управління енергозбереженням в будівлях,  теплоізоляції труб; фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж і споруд водопровідного господарства