Галузь знань – 13 Механічна інженерія

Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»

Прикладна механіка – технічна наука, присвячена вивченню механізмів і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин і їх розробкою. Інженер-механік проектує, конструює і експлуатує технологічне обладнання різних виробництв, забезпечує робітників виробничими завданнями і контролює їх виконання, займається організацією робочих місць, здійснює контроль за станом обладнання та дотриманням техніки безпеки

Освітня програма: Технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств машинобудування

із поширеним вивченням технології та комп’ютеризації виробничих процесів

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі  базової загальної середньої освіти

                     2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти або освітнього рівня кваліфікований робітник із скороченим терміном навчання : 1 рік 10 місяців

       Кваліфікація –  техніки по експлуатації верстатного устаткування механіко-ремонтних ділянок                                     підприємств           Студенти отримають практичні вміння, необхідні для подальшої роботи за фахом, з другого року навчання проводиться слюсарна і верстатна практика в умовах майстерні, а на останньому четвертому курсі – навчально-виробнича практика на підприємствах нашого регіону з отриманням робітничої професії

        Можуть працювати: слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, слюсар – ремонтник, налагоджувальник верстатів із ЧПК, слюсар по ремонту верстатів, контролер верстатних та слюсарних робіт, слюсар-механік електромеханічних приладів та систем.

Спеціальність –  133  Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації української промисловості.

 

Освітня програма: Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

із поширеним вивченням електромеханіки, механотроніки  та комп’ютеризації

процесів виробництва

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі  базової загальної середньої освіти

                     2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти або освітнього рівня кваліфікований робітник із скороченим терміном навчання : 1 рік 10 місяців

       Кваліфікація –  технік-механік по обслуговуванню та ремонту обладнання металургійних                                     підприємств           Студенти маючи практичний досвід, освіту, активна обдарована молодь стає в подальшому майстрами, механіками виробництва, начальниками цехів і директорами підприємств, а початок в створенні своєї кар’єри – отримання кваліфікації технік-механік з ремонту та обслуговування обладнання.

        Можуть працювати: слюсар по ремонту обладнання, монтажник, електрослюсар, контролер верстатних та слюсарних робіт, слюсар-інструментальник, слюсар з ремонту та обслуговуванню перевантажувальних машин, слюсар з такелажу та вантажозахватних пристроїв, слюсар-механік електромеханічних приладів та систем