Галузь знань — 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність — 051«Економіка»

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум — без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум — від професіоналізму економістів залежить добробут держави.

Фахівці зі спеціальності «Економіка» затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Часто саме від такого фахівця залежить успіх роботи як окремого підрозділу, так і всього підприємства.

Фахівець зі спеціальності «Економіка» — це професіонал, здатний успішно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях, провідних українських і зарубіжних компаній.

 

Освітньо-професійна програмаІнформаційні технології та моделювання в економіці спрямована на підготовку фахових молодших бакалаврів з інформаційних технологій та моделювання в економіці, які здатні виконувати професійні завдання щодо: побудови та використання економіко-математичних моделей, розробки та використання економічних інструментів для діагностики фінансово-економічної діяльності різних суб’єктів господарювання, інформаційних систем і технологій в економіці з застосуванням сучасних програмних засобів, призначених для вирішення економічних задач.

Таких спеціалістів на ринку праці цінують дуже високо. Можливості кар’єрного зростання практично безмежні, як і рівень заробітної плати.

Термін навчання:

  • 2 роки 10 місяців на основі Базової загальної середньої освіти (9 класів)
  • 1 рік 10 місяців на основі Повної загальної середньої освіти (11 класів)

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр з інформаційних технологій та моделювання в економіці:

  • помічник керівника підприємства;
  • технік з планування;
  • технік з обліку;
  • фахівець з інформаційних технологій;
  • технік із системного адміністрування;
  • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.