Обов’язки студента щодо військового обліку

Дорогі вступники, просимо Вас звернути увагу на ці вимоги та завчасно підготувати необхідні військово-облікові документи!

У 2024 році прийом на навчання до ВСП «КТФК ДУЕТ» на програми здобувачів вищої освіти хлопців/чоловіків здійснюється лише після пред’явлення ними оригіналу одного з таких військово-облікових документів:

 • посвідчення про приписку до призовної дільниці* (можуть подавати вступники не старші 25 років);
 • військовий квиток;
 • тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

 *такий документ отримують усі хлопці 16-річного віку 

 

 1. Окрім цього, перелічені документи мають містити відмітку (штамп/печатку) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де вступник перебуває/перебував на військовому обліку. У документі має бути відмітка саме органу з назвою «ТЦК та СП», не «військовий комісаріат / військкоммат».
 2. У разі відсутності у вступника військово-облікового документа або наявності документа без актуальної відмітки ТЦК та СП, Приймальна комісія ВСП «КТФК ДУЕТ» не вправі допустити такого вступника до конкурсного відбору студентів на навчання у ВСП «КТФК ДУЕТ».

 

При переведенні з інших закладів освіти та при поновленні на навчання діють такі самі вимоги до військово-облікових документів, як для вступників!

 

До уваги студентів, які є військовозобов’язаними або призовниками:

 1. Військовозобов’язані студенти та призовники зобов’язані ознайомитися і дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487).
 2. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку:
  • за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або інших визначених законодавством органах на персонально-первинному військовому обліку;
  • за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, інших органах;
  • у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.
 1. Зарахування на військовий облік за місцем навчання в ВСП «Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ» здійснюється у відділі кадрів на підставі поданих при вступі (поновленні на навчання) військово-облікових документів (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка), а також Довідки про місце реєстрації. Військові документи мають бути актуальні!
 2. Згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ВСП «Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ» збирає такі дані про призовників та військовозобов’язаних студентів: (додаток 5). Коледж надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про зарахування, відрахування із закладу освіти до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4);
 3. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
 4. Студенти повинні особисто подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на військову службу.

Для отримання довідки необхідно звернутися до відділу кадрів коледжу.